SAVA (1) otac Joksimov

 

JOKSIM SAVIN (2) otac Nikolin

 

NIKOLA JOKSIMOV (3)

 

Nakon progona sa vekovnih ognjista iz Selista, Salatici su samo nekoliko godina živeli na okupu na Bijeloj Rudini, da bi se zbog nedostatka obradive zemlje, velikog broja članova domaćinstva i teških uslova za život, braća raselila u drugoj polovini 19. veka. Sinovi Joksima (br. 20*6) Vaso, Mićo i Lako ostaju na Bijeloj Rudini, a Joksimova braća odlaze u tri pravca: Gajo (br.30) u Bogdašiće, Trifko (br. 10) u Podogorač, a Stevan (br. 40) u Slivlja.

 

GAJO NIKOLIN (30) Imao je dva sina: Miloša (105) i Spasoja (106)

 

MILOŠ GAJOV (105) rođen 1832. godine. Sa suprugom Stojom se oženio 1866. i  imao dva sina: Nikolu (226) i Novicu (258) i tri ćerke: Jovanu (259), Spaseniju (260) i Todoru (261).

 

NIKOLA MILOŠEV (226) (1871-?) sa suprugom Simanom Vučković (1880-1970) imao je četiri sina: Jovana (363) Rista (365), Đorđa (367) i Spasoja (450) i tri ćerke: Savu (364), Krstinju (366) i Maru (431)

 

JOVAN NIKOLIN (363) (1905-1974) imao je suprugu Ristu Radmilović (1914-1988)

 

RISTO NIKOLIN (365) (1914-1985) sa suprugom Vukosavom Bjelica imao je dva sina: Radoslava (593) i Dragana (594).

 

RADOSLAV RISTOV (593) Rođen 1950. godine. Radio je kao ginekolog u Vrbasu. Sa suprugom Ljiljanom Aračić ima sina Dušana.

 

DUŠAN RADOSLAVOV (856) rođen 1986. godine. Završio je Fizioterapiju na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu. Radio u Dohi (Katar) kao fizioterapeut. Sa suprugom Andrijanom Nadoveza iz Šibenika, rođenom 1983., ima sina: Niko (???) i ćerku: Nera (???). Preminuo iznenada od aneurizme u Kataru 2016. godine.


NIKO DUŠANOV (???)


NERA DUŠANOVA (???) 

 

DRAGAN RISTOV (594) Rođen 1953. godine. Sa suprugom Blankom (rođenom 1958) ima sina Slavena i ćerku Saru.

 

SLAVEN DRAGANOV (858)

 

SARA DRAGANOVA (857)

 

ĐORĐO NIKOLIN (367) (1902-1934)

 

SPASOJE NIKOLIN (450) rođen 1920. godine.

 

SAVA NIKOLINA (364) (1912-?) Udata za Aleksu Samardžića

 

KRSTINjA NIKOLINA (366) Rođena 1922.godine. Udata za: Vlade Vučković

 

MARA NIKOLINA (431)NOVICA MILOŠEV (258)

 

JOVANA MILOŠEVA (259) rođena na Božić 1887. godine. Udata za Samardžića.

 

SPASENIJA MILOŠEVA (260) rođena 1883. godine. Udata za Parežanina.

 

TODORA MILOŠEVA (261) udata za Poparu.

 

SPASOJE GAJOV (106) (1851-?) sa suprugom Milicom Bulajić (1845-?) se oženio 1875. i imao tri sina: Gavrila (227), Obrena (228) i Gojka (229)

 

GAVRILO SPASOJEV (227) (1878-1959) sa suprugom Ristom Trklja (1877-1958) imao je četiri sina: Blagoje (368), Trifko (373), Kosto (371) i Miloš (449) i ćerke: Višnja (369), Mileva (370), Cvijeta (372), Anđa (374), Petruša (447) i Rista (448)

 

BLAGOJE GAVRILOV (368) (1929-1986)

 

TRIFKO GAVRILOV (373) (1907-1977) sa suprugom Vasom Uljarević (1922-1988) imao je dva sina: Gojka (599) i Radivoja (601) i tri ćerke: Milenu (598), Gojku (600) i Slavicu (602)

 

GOJKO TRIFKOV (599) Rođen 1947.godine. Sa suprugom Slavkom Milošević ima dva sina: Sašu (809) i Milana (811) i ćerku Ivanu. (810)

 

SAŠA GOJKOV (809)

 

MILAN GOJKOV (811)

 

IVANA GOJKOVA (810)

 

RADIVOJE TRIFKOV (601) Rođen 1957. Sa suprugom Nadom Vujović ima dve ćerke: Marjanu (812) i Milicu (813)

 

MARJANA RADIVOJEVA (812)

 

MILICA RADIVOJEVA (813) Rođena 1990. godine.

 

MILENA TRIFKOVA (598) Rođena 1950. Udata za Momčila Mrkaića.

 

GOJKA TRIFKOVA (600) Rođena 1951. Udata za: Ratko Vukoje.

 

SLAVICA TRIFKOVA (602) Rođena 1956. Udata za Sima Gligorevića.

 

KOSTO GAVRILOV (371) (1923-1998) sa suprugom Danicom Dukić (rođenom 1934.) imao je dva sina: Milana (597) i Sašu (595) i ćerku Ljiljanu (596)

 

MILAN KOSTOV (597) rođen 1955. godine.

 

SAŠA KOSTOV (595) rođen 1960. godine. Sa suprugom Jasnom ima ćerku Jelenu (808)

 

JELENA SAŠINA (808)

 

LjILjANA KOSTOVA (596) rođena 1957. godine.

 

VIŠNjA GAVRILOVA (369) (1916-1982) udata za Milovana Milićevića iz Šobadina (Bileća) sa kojim ima decu: Bosiljku (rođ. 1938), Žarka (rođ. 1941.), Radoja (rođ 1944.), Jelu (rođ. 1946.), Milorada (1948-2015) i Vladimira (rođ. 1953).

 

MILEVA GAVRILOVA (370) (1922-?) udata za Đura Dželetovića.

 

CVIJETA GAVRILOVA (372) (1913-1994) udata za Perka Radmilovića.

 

PETRUŠA GAVRILOVA (447) (1914-?)

 

MILOŠ GAVRILOV (449) (1919-?)

 

RISTA GAVRILOVA (448) (1921-?)ANĐA GAVRILOVA
(374) (1905-1989) udata za Milovana Aleksića.

 

OBREN SPASOJEV (228) (1881-1963) sa suprugom Stankom Aleksić (1897-1992) imao je četiri sina: Miloša (375) Bogdana (377) Jefta (379) i Vladimira (380) i tri ćerke: Jelu (376) Rosu (378) i Gospavu (440)

 

MILOŠ OBRENOV (375) (1924-?)

 

BOGDAN OBRENOV (377) (1932-1977) sa suprugom Slavicom Ivković (rođenom 1948.) ima sina Vladimira (604) i dve ćerke: Slađanu (603) i Vesnu (605)

 

VLADIMIR BOGDANOV (604) Rođen 1973. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju mašinsku školu završio je u Sarajevu. Sa suprugom Marijom (dev.Dursun), rođenom 1975. iz Kleka, imaju dva sina: Maksima (872) i Mihaila (873). Žive u Zrenjaninu.

 

MAKSIM VLADIMIROV (872) rođen 2006.

 

MIHAILO VLADIMIROV (873) rođen 2010.

 

SLAĐANA BOGDANOVA (603) rođena 1968. godine u Sarajevu gde je završila osnovnu i srednju školu. Studirala je medicinski fakultet, a po izbijanju građanskog rata porodica je iz Sarajeva izbegla u Zrenjanin, gde se zaposlila u apotekarskoj ustanovi. Udala se za Nebojšu Janjića iz mesta Vojvode Stepe, rođenog 1963. godine. Imaju ćerku Sofiju, rođenu 1999.godine.

 

VESNA BOGDANOVA (605) rođena 1970. godine u Sarajevu gde je završila osnovnu i srednju veterinarsku školu. Studirala je Biologiju. Po izbijanju građanskog rata porodica je izbegla u Zrenjanin. Zaposlena je u Banci Intezi u Zrenjaninu. Udala se za Dobricu Brdarića iz Mokrina, rođenog 1968. godine, sa kojim ima ćerku Lenu, rođenu 2006. godine.

 

JEFTO OBRENOV (379) rođen 1926.godine. Sa suprugom Edom Softić ima dve ćerke: Draganu (606) i Sretenu (607)

 

DRAGANA JEFTOVA (606) rođena 1959. Udata za Slobodana.

 

SRETENA JEFTOVA (607) rođena 1957. Udata za Jovicu Guzinu.

 

VLADIMIR OBRENOV (380) rođen 1939. Sa suprugom Slavicom Dunjić (rođenom 1949) ima ćerku Tatjanu (608)

 

TATJANA VLADIMIROVA (608) Rođena 1974. Udata za Sašu Jovića.

 

JELA OBRENOVA (376) rođena 1923. Udata za Branka Aleksića.

 

ROSA OBRENOVA (378) rođena 1929. Udata za Tripa Ivkovića.

 

GOSPAVA OBRENOVA (440) (1921-?)

 

GOJKO SPASOJEV (229) (1884-1927) sa suprugom Jovanom Vujnović (1892-1974) imao je dva sina: Spasoja (382) i Velimira (381).

 

SPASOJE GOJKOV (382) (1914-1972) sa suprugom Milicom Luburić ima dva sina: Ronald (613) i Donald (614)

 

RONALD SALATIC (613) ima sina: Eli (865) i ćerku: Emily (864)

 

ELI SALATIC (865)

 

EMILY SALATIC (864)

 

DONALD SALATIC (614) ima dve ćerke: Molly (866) i Jennie (867)

 

MOLLY SALATIC (866)

 

JENNIE SALATIC (867)

 

VELIMIR GOJKOV (381) - WILLIAM (BILL) SALATICH  (1922-2009) ima sina Velimir II i tri ćerke: Nataliju (609) Smilju (610) i Savu (612) 

William George Salatich was a longtime top executive at Gillette, as well as director of the Bob Hope Deset Classic Charity Golf Tournament. He was the father of Natalie Jacobson, a Boston television news anchor.
As president of Gillette North America, Salatich headed eleven divisions at one time, including Right Guard deodorants, Paper Matepens and the Trac II razor blades. He won many awards during his 32 years with Gillette for his innovative ad tactics and product sampling campaigns. Salatich was also recognized by "The National Conference of Christians and Jews" for hiring and promoting minorities.
Born to Serbian immigrants, he was raised in Chicago and overcame childhood poverty to become a World War II veteran. Married with four children, Salatich retired in 1979 shortly before his first wife Dawn passed away from breast cancer. He later served on the boards of several companies, including Motorola, and remarried in 1984, to Phyllis Peterson. He died in October 2009, at age 87, due to congestive heart failure.

 

VELIMIR II SALATIĆ (611) rođen 1951. Ima dva sina: Velimir III (860) i Roberta (861) i dve ćerke: Michelle (859) i Amy (862)

 

VELIMIR III SALATIĆ (860) rođen 1977.

 

ROBERT SALATIĆ (861) rođen 1984.

 

MICHELLE SALATIC (859) rođena 1975.

 

AMY SALATIC (862) rođena 1984.

 

NATALIJA VELIMIROVA (609) rođena 1943. godine.

 

SMILjA VELIMIROVA (610) rođena 1948.godine.

 

SAVA VELIMIROVA (612) rođena 1959.godine.

Mole se svi rodjaci da informacije o sebi, svojim precima i potomcima dostave na adresu navedenu na stranici "Kontakt".