Ivan (262) i Ilija Pušić
IVAN SALATIĆ
(262) (???-1917) sa suprugom Marić ima dva sina: Marka (443) i Luku (444), i dve ćerke, Soku (442) i Milu (445).

 


Sedi u sredini: Marko (443), pored njega supruga Zorka sa sinom Momčilom (689), a sa njegove leve strane ćerka Rozina (685)
Stoje na prvom stepeniku (sa leva ka desno): Mileva (688), Ana (692), Andrica (691) i Vera (684)
Stoji iza: Ivan (686)
MARKO IVANOV
(443) (1874-1925) sa suprugom Zorkom Nakićenović ima dva sina: Ivana (686) i Momčila (689) i sedam ćerki: Veru (684), Rozinu (685), Ljubicu (687), Milevu (688), Nevenku (690), Anu (692) i Andricu (691)

 


Ivan(686) i supruga Mitrana

IVAN MARKOV
(686) (1911-2004) sa suprugom Mitranom Radojčić, rođenom 1917. ima dva sina: Marka (875) i Zdravka (876) i ćerku Zorku (874)

 


MARKO IVANOV
(875) rođen 1948. Sa suprugom Nelom Seferović ima ćerku Aleksandru (1100).

 

ALEKSANDRA MARKOVA (1100) rođena 1976. Udata za Zmajka Cvetkovića.

 

ZDRAVKO IVANOV (876) rođen 1951. Sa suprugom Snežanom Žikić ima dva sina: Ivana (1101) i Milana (1102)

 


IVAN ZDRAVKOV
(1101) rođen 1982. u Dubrovniku, odrastao je u Herceg Novom. Režirao je nekoliko kratkih filmova koji su prikazani na filmskim festivalima u Veneciji, Torinu, Sarajevu, i drugima. Završio višu likovnu školu u Beogradu, filmsku režiju na FDU Cetinje. Magistrirao je na HFBK, Hamburg. Trenutno završava svoj prvi dugometražni film.

 


MILAN ZDRAVKOV
(1102) rođen 1986.

 

ZORKA IVANOVA (874) rođena 1946. Udata za Nenada Lučića.

 


Momčilo (689) i supruga Slavljanka
MOMČILO MARKOV
(689) (1924-2004) sa suprugom Slavljankom Marić ima sina Budimira (878) i dve ćerke: Biljanu (877) i Branku (879).

 

BUDIMIR MOMČILOV (878) rođen 1955. Sa suprugom Jadrankom ima sina Momčila (1104) i dve ćerke. Ime jedne ćerke je Sara (1105). ? (1103)

 

 MOMČILO BUDIMIROV (1104)

 

SARA BUDIMIROVA (1105)

 

BILjANA MOMČILOVA (877) udata za Miroslava Delića.

 

BRANKA MOMČILOVA (879) rođena 1952. Udata za Đorđa Radulovića.

 

VERA MARKOVA (684) (?-1943)

 

ROZINA MARKOVA (685)

 

LjUBICA MARKOVA (687) udata za Ukopinu.

 

MILEVA MARKOVA (688) udata za Ćertanca.

 

NEVENKA MARKOVA (690) udata za Dabovića.

 

ANA MARKOVA (692) 

 

ANDRICA MARKOVA (691) udata za Mitrovića.

 

LUKA IVANOV (444)

 

SOKA IVANOVA (442) udata za Andriju Pušić.

 

MILA IVANOVA (445) Udata za Gliga Seferovića.

Mole se svi rodjaci da informacije o sebi, svojim precima i potomcima dostave na adresu navedenu na stranici "Kontakt".