SAVA (1) otac Joksimov

 

JOKSIM SAVIN (2) otac Nikolin

 

NIKOLA JOKSIMOV (3)

 

Nikola se iz Selišta preselio na Bijelu Rudinu sa sinovima Joksimom (20) Trifkom (10), Gajom (30) i Stevanom (40) i suprugom koja je bila od Vujovića zvanih Lenderi.

JOKSIM NIKOLIN (20)


Joksimovi sinovi Mićo (103), Vaso (102) i Lako (104) ostaju na Bijeloj Rudini a ćerka Dobrila (114) udaje se u obližnje selo Trnovicu za Maljevića.

 

 

 MIĆO       

 

 

   

MIĆO JOKSIMOV (103) (? -1850)  Bio je seoski knez. Po predanju otrovan je na prevaru od Turaka u Ključu, te je na povratku za Bijelu Rudinu preminuo u selu Trnovici kod sestre Dobrile (114). U knjizi 4 MARKA VUJAČIĆA Znameniti crnogorski i hercegovački junaci, beg Resulbegović iz Trebinja zatvorio je u Trnovici u kuli Muge Salaj-age Miću sa još dvojicom bilećkih kneževa Mićom Milićevićem i Koprivicom, gde je pogubljen. Sa suprugom Janjom Koprivicom (rođ.1813.), sa kojom se oženio 1835.  imao je sinove Jovana – Puša (220),  Maksima (223) i Nikolu  (217) kćeri: JOVANU (218) udatu za Radeta Babića, STOJU (219) udatu za Krstu Bjelicu iz Vrbice, Crna Gora, BOŽICU(221) udatu za Todora Radmilovića sa Baljaka i MARU (222) udatu za Dangubića. Mara je prababa Ljubiše Vojnovića.

 

 

Nekrolog, BOSANSKA VILA, br. 11, Sarajevo, 15. 06. 1900, god 

JOVAN – PUŠO MIĆOV (220) (1848-1900)
Rođen 1848. na Bijeloj Rudini, od oca Miće i majke Janje, devojački Koprivica. Bijelorudinski knez i narodni glavar Jovan bori se za oslobođenje od Turaka u Hercegovačkom ustanku „Nevesinjska puška“ 1875. godine. Kao oficir Oputno-rudinskog bataljona, deveta četa, od 1875. do 1878. godine učestvovao je u svim tadašnjim većim bitkama: u Dugi, na Krscu, Vučijem Dolu i pod Nikšićem. Jovan je ustanički glavar bilećkog sreza i u neuspelom Hercegovačkom ustanku 1882. godine protiv novih austrougarskih okupacionih vlasti. Jovan i supruga Rosa Đedović, venčani 1863. godine., imali su četvoro dece: Stevana (348) Špiru (346), Mihajla (433) rođenog 1880. godine i Vidu (347). Opismenio se u Mostaru u školi Srpske pravoslavne crkve. Na obodu Toračića dola, 1887. podigao je prvu kuću u kraju zbog koje je gašen kreč. Naime, sve do oslobođenja od Turaka 1878. Srbima nije bilo dozvoljeno da zidaju kuće tako da kamen vežu krečom i peskom (pržinom). Zbog svoje veličine i zbog zidanja na dva boja, kuća je nazvana „Pušov čardak“. Umro je 18. aprila 1900. godine. Sahranjen je na Krečevinama, novom seoskom groblju na Bijeloj Rudini za koje je ustupio svoje zemljište i gde je bio prvi sahranjeni bratstvenik. Zemne ostatke njegovog oca Mića preneli su sa starog na novo groblje godinu dana kasnije.VIDA JOVANOVA (347) rođena 1879. Udata za Vasilja Vukovića sa kojim ima sina Jova i ćerke: Anđa, Danica, Petruša, Vasica, Rista i 3 ćerke koje su umrle mlade: Stoja, Goša i Đuka.

 

NIKOLA MIĆOV (217) (?-1875) i supruga Kata Zotović iz Ljubomira.  Nikola je bio ustanik i borac u  Hercegovačkom ustanku 1875. Nakon Vučedolske bitke ubili su ga saborci Crnogorci kako bi mu oteli sve što je od Turaka zaplenio. Nikola i Kata su imali ćerku SARU – Šaru (345).

 

SARA "ŠARA" NIKOLINA (345) (1847-1917) udata za Blagoja Albijanića sa Baljaka sa kojim je imala pet sinova: Obren, Sava, Lazar - "Limun", Novica, Jole, i ćerku Milušu. Na nadgrobnom spomeniku Sare u Bileći piše Ješna.

 

 

Milica, supruga Špirova (346)
ŠPIRO JOVANOV (346) (1882-1918). Solunski borac dobrovoljac, podnarednik u Hercegovačkom odredu. Poginuo u okolini Ćuprije. Ne zna mu se grob. Supruga Milica (1890-1966), devojački Kapor iz Mirilovića i deca Milovan (576) i Spasoje (575).

 

 

   

Marija, supruga Milovanova
MILOVAN ŠPIROV
(576) (1909-1945), rođen na Bijeloj Rudini. Školu rezervnih oficira završio u Bileći. Na dobrovoljačku zemlju, dobijenu za očevo učešće i pogibiju u Prvom svetskom ratu od Kraljevine SHS, u selu Velebit, opština Kanjiža, dolazi 1932. gde se ženi Marijom (1912-1984), devojački Kravić, rođenom u Magoriću, opština Gospić. Sinovi Velimir (778) i Dušan (777), kao i blizanci Milica (779) i Milan (780) rađaju se u Velebitu. Milan umire nakon devet meseci od rođenja. U toku okupacije, proterivanja i internisanja kolonista iz Bačke, Milovan uspeva da se izbavi iz zarobljeništava i prebegne u selo Sanad u Banatu. Kao borac – oficir Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije, umire od upale pluća 1945. u Bačkoj Topoli.

 

   

VELIMIR MILOVANOV (778) (1933-) Rođen je u Velebitu, opština Kanjiža, gde živi do internacije svih porodica iz sela Velebit u logor Šarvar u Mađarskoj 1941. U logoru ostaje do proleća 1942. kada ga zahvaljujući akciji episkopa Irineja(Ćirića) i Eparhije Bačke, prihvata porodica Mašić sa Obzir Salaša kod Sombora. Po oslobođenju vraća se u rodno selo. Zaposlenje nalazi u miliciji gde ostaje da radi sve do penzionisanja. Vanredno završava srednju ekonomsku školu a zatim Višu ekonomsku školu. Službuje u Vršcu, Subotici, Bačkoj Topoli i Novom Sadu. 1958. venčao se sa Jelisavetom, devojački Denda, rođenom 1934. u Mirilovićima, opština Bileća. Sin Milovan (917) rodio se u Vršcu, a Dušan (918) u Kanjiži.

 

DUŠAN MILOVANOV (777) (1935-1942) Rođen u Velebitu. Interniran sa majkom, bratom Velimirom i sestrom Milicom u šarvarski logor, gde umire od tuberkoloze 1942. svega nekoliko dana pre akcije Eparhije Bačke u kojoj su sva deca mlađa od 14 godina izbavljena iz logora i dodeljena u domove srpskih pravoslavnih vernika u Bačkoj

 

MILICA MILOVANOVA (779) (1939-) Rođena u Velebitu. Intrnirana sa majkom i braćom u  logor Šarvar 1941. gde ostaje do izbavljenja 1942. Sa majkom je prihvaćena u porodicu .... u Bačkom Gradištu. Po oslobođenju se vraća u rodno selo Velebit gde živi do 1958. kada se udaje za Dušana Vukadinovića, poreklom iz Crne Gore.

 

 

MILOVAN VELIMIROV (917) Rođen 1959. u Vršcu. Osnovnu školu i gimanziju završio je u Bačkoj Topoli. Diplomu pravnika stekao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Uspešno igrao košarku za KK „Eđšeg“ iz Bačke Topole i „Radnički“ iz Novog Sada, gde je bio angažovan i kao trener. Vlasnik je privatne firme „Yucal-impex“, koja se bavi špedicijom. Sa suprugom Majom, devojački Damjanović ima troje dece: Vukašina (1001), Mariju (1000) i Jelenu (1002).

 

VUKAŠIN MILOVANOV (1001) Rođen 1985. U Novom Sadu.

 

MARIJA MILOVANOVA (1000) Rođena 1988. U Novom Sadu. Diplomirala na fakultetu za Menadžment. Udata za Dragana Drakulića iz Banatskog Karađorđeva sa kojim ima sina Aleksu.

 

JELENA MILOVANOVA (1002) Rođena 1998. u Novom Sadu.

 

 

   

DUŠAN VELIMIROV (918) Rođen 1961. u Kanjiži. Osnovnu školu zarvršio u Bačkoj Topoli, gimnaziju u Novom Sadu, gde je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Zaposlen od 1989. u Panonskoj banci odnosno u Banci Intezi. Sa suprugom Žužanom, rođenom Kolar ima četvoro dece: Bojanu (1004), Nevenu (1005), Nikolu (1003) i Davida (1006). 

 BOJANA DUŠANOVA (1004) Rođena 1989. U Novom Sadu, gde je diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka, departman za arhitekturu. Udata za Vladimira Čarapića iz Futoga sa kojim ima sina Petra, rođenog 2014. i ćerku Mariju, rođenu 2017. godine.

 

 NEVENA DUŠANOVA (1005) Rođena u Novom Sadu 1991. Završila Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, a nakon toga, diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Udata za Jovana Milićevića iz Kleka sa kojim ima ćerku Milenu, rođenu 2020.

 

 NIKOLA DUŠANOV (1003) Rođen 1993. u Novom Sadu. Diplomirao na geodeziji, na Fakultetu tehničkih nauka. Trenutno radi u Novom Sadu kao programer. Oženio Sanju Cvijanović.

 

 

DAVID DUŠANOV (1006) Rođen 1997. u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka, IT smer. Trenutno radi u Novom Sadu kao programer.

 

   

Spasoje (575), Milosava Inić (575) i ćerka Saveta (772)
SPASOJE ŠPIROV (575) Rođen na Bijeloj Rudini 1912. Kao borac Narodnooslobodilačke vojske ranjen na Ivan Planini. Po završetku Drugog svetskog rata, sa majkom Milicom i porodicom kolonizovan je u Među. Sa suprugom Milosavom Inić iz Deleuše, imao je tri ćerke Koviljku (773), Savetu (772) i Slobodanku (774). Nakon smrti supruge Milosave (1921-1948) oženio se Cvijetom Milićević (1924-2002) sa Bijele Rudine sa kojom je dobio ćerku Zoru (776) i sina Nedeljka (775). Narušenog zdravlja, od posledica ranjavanja umro je u Međi 1956.

 


KOVILjKA SPASOJEVA
 (773) Rođena 1940. na Bijeloj Rudini. Osnovnu školu završila u Međi. Udala se za Mihajla Šarenca rodom sa Krstača kod Bileće sa kojim ima sina Duška i ćerku Bojanu. Žive u Međi.

 

 

 SAVETA SPASOJEVA(772) Rođena na Bijeloj Rudini 1943. Srednju ekonomsku završila je u Vršcu a Višu ekonomsku školu apsolvirala u Beogradu. Udala se za Tomislava Božovića iz Bijelog Polja sa kojim ima sina Slobodana, rođenog 1967. i sina Velibora, rođenog 1968. Radni vek je provela u knjigovodstvu FAP-a u Priboju.

 


SLOBODANKA SPASOJEVA
 (774) Rođena u Međi 1947. Udala se za Srbu Petronijevića iz Bajine Bašte sa kojim ima dva sina: Željko i Goran.

 

 

ZORA SPASOJEVA (776) Rođena u Međi 1950. Ugostiteljsku školu završila je u Zrenjaninu. Udata za Mihaila Bogdanovića iz Kleka sa kojim ima dva sina: Lazara, rođenog 1978. i Vukašina, rođenog 1980.

 

NEDELjKO SPASOJEV (775) Rođen 1952. u Međi. Bravarski zanat izučio u Zrenjaninu, a radni vek proveo u Naftnoj industriji Srbije. Oženio se Mirjanom, devojački Milovanov iz Međe. Sa suprugom, sinom Spasojem (916) i ćerkom Nadeždom (915) preselio se iz Međe u Klek.

 

 

SPASOJE NEDELjKOV  (916) Rođen 1978. u Zrenjaninu. Apsolvirao Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. Tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći 2002.

 

NADEŽDA NEDELjKOVA (915) Rođena 1979. u Zrenjaninu. Živi u Kleku, opština Zrenjanin. Udata za Radovana Kisića iz Kleka.

 

STEVAN JOVANOV (348) Rođen 1875. na Bijeloj Rudini. Oženio se 1898. godine sa Jovanom Parežanin iz Panika (1878-1925). Deca Obrad (580), Savo (577), Dušan (578), Pavle (581) i Danica (579). Po kazivanju istoričara Hamdije Kapidžića Stevanu je suđeno u Mostaru jer je izbio oko Mušanu Avdiću. Oslobođen je optužbe jer je dokazano da se radilo o samoodbrani. Bio je nizak rastom ali hrabar i odvažan. Nakon atentata na prestolonaslednika Franju Ferdinada 1914. Austrougarske vlasti i domaći šuckori izvršili su zločine iz odmazde, te je mnoštvo vojno sposobnih muškaraca izbeglo u Crnu Goru. Među izbeglima bio je i Stevanov brat Špiro. Stevan odlazi u Beč i od najviših vlasti dobija uverenje da se odbegli Srbi mogu slobodno vratiti na svoja ognjišta. Posle Drugog svetskog rata kolonizirao je u Sečanj sa sinom Dušanom. Umro je 1950. u Sečnju gde je i sahranjen.

 

Sa krajnje desne strane: Savo (577) u zarobljeništvu u Nemačkoj
SAVO STEVANOV
(577) (1905-1978) Rođen  na Bijeloj Rudini. Zarobljen kao podoficir vojske Kraljevine Jugoslavije i sve do kraja Drugog svetskog rata zatočen je  u Nemačkoj. Po oslobođenju ostaje da radi kao mehaničar u savezničkoj vojsci da bi se 1946. iselio za Klivlend, Ohajo, SAD. U američkim čeličanama radi sve do penzionisanja 1968. kada se vraća na Bijelu Rudinu.

 

DANICA STEVANOVA (579) (1901- ) Rođena je na Bijeloj Rudini. Posle Drugog svetskog rata kolonizirala je za Sečanj sa bratom Dušanom. Udala se za Stevu Morčeva iz Jarkovca, gde su živeli do selidbe za Belu Crkvu. Nakon smrti supruga Danica se preselila u Trebinje.

 

DUŠAN STEVANOV (578) (1909-2005) Supruga Mila Bobot (1924-2000). Ćerke Dušanka (782) i Bosiljka (781).
 
 
 DUŠANKA DUŠANOVA (782) Rođena 1948.
 
 

BOSILjKA DUŠANOVA
(781) Rođena 1949 u Sečnju, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala pravo u Novom Sadu i ekonomiju u Beogradu. Radni vek provela u beogradskoj firmi Hempo. Udata za Jegdić Milutina iz Gareve, opština Gacko. Žive u Beogradu. Ćerke Aneta, rođena 1983.godine i Marija, rođena 1985.godine.

 
 
 
Spomenik rodoljubima u Sečnju (Salatić Obrad i Salatić Danilo)
Đurđa, supruga Obradova (580)
OBRAD STEVANOV (580) Rođen 1902. na Bijeloj Rudini. Supruga Đurđa Miljanović (1898-1979) iz Borilovića. Deca Ilija (784), Momčilo (869), Mila (868) i Jovan (783). Ćerka MILA rođena je 1933, a poživela je samo godinu dana. Sin MOMČILO (1929-1944) poginuo je igarajući se granatom koju su deca pronašla. Tada je poginuo i Golub Vidakov (667), a Momčilov brat Jovan ranjen je u noge. Četnici su Obrada zarobili i streljali 1944. kod crkve u Jasenu zajedno sa Nikolom i Pekom Mirkovićem sa Baljaka.
 
 
 JOVAN OBRADOV (783) 1935-1963. Filozofski fakultet u Beogradu ...

 

ILIJA OBRADOV (784) (1926-2016). Na Bijeloj Rudini. Supruga Kosa Janković (1924-2002). Deca Momčilo (920) i Nevenka (919)...  Viša škola ... Preminuo 2016. godine.

 


Milojka, Momčilova (920) supruga
MOMČILO ILIJIN
(920) Rođen 1951. Na Bijeloj Rudini.  Supruga Milojka (1955), devojački Bratić iz Brestica. Višu elektrotehničku školu završio u Subotici, gde živi sa porodicom. Sinovi Jovan (1007), Dragan (1009) i ćerka Dragana (1008). Radni vek proveo u pošti odnosno u Telekomu Srbije.

 

JOVAN MOMČILOV (1007) rođen 1980. u Subotici.

 


Dragan (1009) sa suprugom Bojanom i sinom Vukašinom
DRAGAN MOMČILOV
(1009) rođen 1984. u Subotici. Sa suprugom Bojanom (dev.Rudić) iz Subotice ima sina Vukašina (???)

 

VUKAŠIN DRAGANOV (???) rođen 2018.

 

DRAGANA MOMČILOVA (1008) rođena 1984. u Subotici.

 

 

NEVENKA ILIJINA (919) Rođena 1952. na Bijeloj Rudini. Gimnaziju završila u Bileći. Udata za Slobodana Kustudića. Živela u Kotoru i Dobroti. Na radnom mestu, aerodromu Tivat od srčanog udara preminula je 2009.

 

Stoje: Janko (550), Veljko (571), Aleksa (665), Milan (573),Sede:  Vojin Ivković, Pavle (581), Danilo (793)

 

Pavle (581) sa suprugom Božanom i decom

PAVLE STEVANOV (581) Rođen je 1912. na Bijeloj Rudini. Član Komunističke partije Jugoslavije od 1941. Bio je sekretar je Narodnooslobodilačkog odbora za Bileću i sreskog NOO, sekretar oblasnog odbora fronte u Mostaru, podpredsednik opštinskog odbora u Bileći. Nosilac je Partizanske spomenice 1941, kao i drugih mirnodopskih odlikovanja. Supruga Božana Komnenić iz Miruša. Deca Slobodan (787), Drago (785) i Slobodanka (786). Preminuo 2011. godine u 99-oj godini života.

 

 

   

 SLOBODAN PAVLOV (787) Rođen u Bileći 1947. Diplomirao Francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Supruga Katica Smiljković (1954) iz Globara kod Kruševca. Sinovi Ivan (924) i Marko (923).

 

 

IVAN SLOBODANOV (924)

 

 MARKO SLOBODANOV (923)

 

 

SLOBODANKA PAVLOVA (786). Rođena 1952. u Bileći. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena u narodnoj biblioteci Srbije. Udata za Vladа Komnenića iz Pilatovaca, Crna Gora. Deca Ljiljana, Dušanka i Dušan.

 

DRAGO PAVLOV (785). Rođen 1947. u Bileći. Diplomirao Srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Supruga Veseljka Popovčević rođena 1952. iz Tvrdoša. Deca Stevan (921) i Milan (922).

 


STEVAN DRAGOV
(921) rođen 1982. u Trebinju. Po zanimanju saobraćajni tehničar. Trenutno živi u Barseloni. Supruga Tanja, dev. Dučić, rođena u Užicu, doktor prirodnih nauka.

 

   

Milan (922) i supruga Sanja
MILAN DRAGOV (922) rođen 1984. u Trebinju. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka gde je stekao diplomu „Master-inženjer saobraćaja“. Trenutno je zaposlen u RWA SRBIJA. Sa suprugom Sanjom (dev. Kozarov) rođenom 1985. u Novom Sadu, ima sina Nikolu (1020) i ćerku Sofiju. (1021)

 

 

NIKOLA MILANOV (1020) rođen 2014.

 

 

SOFIJA MILANOVA (1021) rođena 2016.

 

Hercegovački ustanici Oputno - Rudinjani i Zavođani: (snimak iz 1938): 1. Risto Vučković, 2. Blagoje Ivković, 3. Jovan Aleksić, 4. Todor Šešlija, 5. Ćetko Aleksić, 6. Maksim Salatić, 7. Pavle Bajčetić, 8. Ilija Kapor, 9. Drago Papić
MAKSIM MIĆOV (223) (1850-1944), supruga Anđa Anđelić (1857-1953) iz Dubočana, venčani 1880. godine. Sinovi Aćim (355)  i Vidak (357), Sava (351) i Jovan (353); ćerke Stana (349), Đurđa(350), Simana (352), Ruža (354), Rista (356) i Gospava (359). Maksim je ustanik i borac u Hercegovačkom ustanku -  Neveseinjska puška, kada se borio u svim većim bitkama: u Dugi, na Krscu, Vučijem Dolu i pod Nikšićem. Za hrabost i junaštvo odlikovan je Karađorđevom zvezdom.... ???? Prvi svetski rat....???????

 

Jovan (582)
AĆIM MAKSIMOV (355) (1890-1922). Živeo je u Bileći gde je radio u svojoj obućarskoj radnji. Pored obuće držao je i popravljao i druge proizvode od kože. Sa suprugom Marom, rođenom Dučić, rođakom znametikog pesnika Jovana Dučića, imao je sina JOVANA (582), rođenog 1920, apsolventa geodezije na Beogradskom univerzitetu. U Beogradu je Jovan kao student primljen u Komunističku partiju. Po izbijanju Drugog svetskog rada vratio se u Bileću gde se priključio partizanskom pokretu. Jovana su četnici zarobili, zaklali i bacili u jamu 1943.

 

JOVAN MAKSIMOV (353) rođen je 1899. Oboleo je od španske groznice (šanjolice) kao i njegov brat  SAVA (351) rođen 1895, i sestra RISTA (356), rođena 1898, te su svo troje umrli 1916. Španska groznica (grip) pred kraj Prvog svetskog rata ubila je preko 40 miliona ljudi.

 

Stana (349) i Simana (352)
STANA ĆANA MAKSIMOVA (349) (1885-1981) Rođena na Bijeloj Rudini. Udala se za Mitra Slijepčevića iz Rioca. Priča se da su se jednom  u Riocima njihova deca Božica i Vaso sklonili od kiše ispod hrasta zajedno sa janjcima, te da je u hrast udario grom, ubio jedanaest ovaca od kojih je jedno jagnje Božica držala u krilu. Božica i Vaso su preživeli udar groma. Kolonizovani su u Sečanj posle Drugog svetskog rata. Deca: Vaso, Tripo, Branko, Zorka i Božica. Unuk Stane i Mitra Dragiša Brankov predsednik je Ustavnog suda Srbije.

 

SIMANA MAKSIMOVA (352) (1891-1982) Udala se za Obrena Koprivicu (1883-1958) iz Banjana, Crna Gora. Posle Drugog svetskog rata kolinizovani u Vrbas. Deca Andrija, Milovan, Dara, Krstinja i Mileva.

 

 

Ruža (354) sa ćerkom Bosom Ruža (354) sa suprugom Stevanom i decom: BOSA u krilu a MILICA stoji u beloj haljini.

RUŽA MAKSIMOVA (354) (1897-1983) Udata za Stevana Svorcana iz Korita. Posle Prvog svetskog rata kolonizovani su u Vojvodinu. Živeli su u Banatskom Dvoru. Deca: Miloš, Stevo, Milica, Bosa, Mitar i Milan. Mitar i Milan su poginuli u Drugom svetskom ratu, ???? jedan od njih bio je sekretar SKOJ-a za zrenjaninski srez.

 

359 Gospava, Gligor i Sava (1937)
GOSPAVA GOŠA MAKSIMOVA (359) (1903-1939) udala se za Gligora Babića iz Korita. Kolonizovani su u Hajdukovo kod Subotice 1933.  Deca Jovan, Vida, Mileva, Sava i Marija. Sava Babić, pisac, prevodilac i univerzitetski profesor.

 
ĐURĐA MAKSIMOVA (350) (1888-1943) Udala se za Novaka Kapora iz Mirilovića. Imali su sedmoro dece. U toku Prvog svetskog rata sa decom je internirana u logor u Aradu, gde joj je umrlo troje dece.  1921. Iz Mirillovića se sele za Han Ploču, kod Kiseljaka. U Drugom svetskom ratu četnici su joj odveli jednog sina. Otišla je da ga traži i više se nikada nije vratila. Ne zna gde je nestala, niti se zna za njen i sinovljev grob. Deca:  Anđa, Mara, Todor, Gojko, Nikola, Sava i Gospava.
 

   

Vidak (357)                                                                                  Vidak Maksimov i Ilija Obradov

VIDAK MAKSIMOV (357) (1893-1970) oženjen Đurđom Bajčetić (1901-1991). Deca Aleksa (665), Božo (666), Čedomir (583), Golub (667), Nikola (668), Blažo (669), Zorka (682) i Radmila (681). Po izbijanju prvog svetskog rata interniran je u logor u Arad. U logoru je bio više od godinu dana, kada je mobilisan u austrougarsku vojsku i poslat na istočni front. Tamo je prebegao Rusima da bi kasnije kao srpski dobrovoljac učestvovao u proboju Solunskog fronta. Više puta je odlikovan za hrabrost. Po okončanju rata ugledni je poljoprivrednik i kao takav odlikovan je Ordenom svetog Save. U Drugom svetskom ratu bio je komandant prve narodne čete osnovane za borbu protiv ustaša. Pristupio je partizanskom pokretu, a u ratu je izgubio tri sina.

 

 

 

Aleksa (665)                                                                                Đurđa, supruga Vidakova (357)

ALEKSA VIDAKOV (665) Rođen na Bijeloj Rudini 1921. Borac Narodnooslobodilačke vojske od 1941 -1945. Posle rata kao oficir službovao u Beogradu i Čačku.  Oboleo je od posledica rata i preminuo 1959.

 

 

   

BOŽO VIDAKOV (666) Rođen 1924. na Bijeloj Rudini. Poginuo 1944. kao borac  Desete Hercegovačke brigade u borbi za oslobođenje Herceg Novog.

 

GOLUB VIDAKOV (667) (1929-1943) Poginuo je igarajuću se granatom koju su deca u selu pronašla. Tada je poginuo i Momčilo (869) a Jovan (783) je ranjen.

 

 

NIKOLA VIDAKOV (668) Rođen 1925. na Bijeloj Rudini. Šegrtovao kod gazde Hamovića u Mostaru. Ustaše su,  hapseći gazdu Hamovića i tražeći njegov novac, Nikolu bezdušno prebili.  Od posledica silnog prebijanja Nikola je umro 1942. 

 

BLAŽO VIDAKOV (669) (1935-1937) Nastradao nesrećnim slučajem od povrede vilama u štali.

 

 

ZORKA VIDAKOVA (682) Rođena je 1946. na Bijeloj Rudini. Završila je višu ekonomsko komercijalnu školu u Beogradu, gde nalazi zaposlenje i ostaje do penzionisanja. Živi u Pančevu.

 

 

RADMILA VIDAKOVA (681) Rođena je 1938. na Bijeloj Rudini.  Završila je srednju trgovačku školu. Udala se za Nikolu Koprivicu iz Banjana. Radila je kao trgovac u Podgorici, gde je i dočekala penziju. Deca Vesna, Ljiljana i Natalija.

 

    
 
Čedomir (583) i Danica
ČEDOMIR VIDAKOV (583) (1927-1985). Završio sredenju ekonomsku školu. Oženio se Danicom Garom Ivković (1939-2018). Sinovi Božo (789) i Mićo (791), ćerke Radmila (788) i Valentina (790).
 
Radmila sa ćerkama: Slobodankom (stoji), Draganom i suprugom Zdravkom
RADMILA ČEDOMIROVA
(788) Rođena 1960. na Bijeloj Rudini. Gimnaziju je završila u Bileći. Udala se za Zdravka Žerajića iz Nevesinja (1954).  Žive u Pančevu. Deca Slobodanka i Dragana.
 

VALENTINA ČEDOMIROVA
(790) Rođena je 1964. na Bijeloj Rudini.  Gimnaziju je završila u Bileći. Udala se za Dušana Novkovića (1962-2014). Živi u Subotici sa ćerkom Milicom i sinom Jovanom. Trenutno radi u Gerontološkom centru u Subotici.
 
 
BOŽO ČEDOMIROV (789) Rođen je 1962. na Bijeloj Rudini. Gimnaziju je završio u Bileći. Oženio Draganu (1971), devojački Kisić, sa Baljaka. Imaju sinove Čedomira (925) i Nikolu (926)
 
ČEDOMIR BOŽOV (925) Rođen je 1992. u Podgorici.
 
 
NIKOLA BOŽOV (926) Rođen je 1994. u Trebinju.
 
 

MIĆO ČEDOMIROV (791) Rođen je 1972. u Bileći.  Oženio Danijelu, devojački Šarenac, rođenu 1979. Iz Bileće.  Deca ALEKSA (969), rođen 2005 u Trebinju, SARA (964) rođena 2004 u Beogradu i MAKSIM (987) rođen 2011.

 

 

LAKO


LAKO (104) od oca Joksima (20), koji se doselio iz Selišta na Bijelu Rudinu, sa braćom Vasom (102) i Mićom (103) ostaje da živi na Bijeloj Rudini, dok im se sestra Dobrila (114) udaje za Maljevića iz obližnjeg sela Trnovice. Lako Joksimov imao je dva sina Ćetka (224) i Jeftu (225) i ćerku koja se udala za Janičića (257)

 

ĆETKO LAKOV (224) (1828-?) 1855. godine oženio je Stanu Zirojević (1837-?) sa kojom je imao dva sina Rista (360) i Đurđa (358) i ćerke BOŽICU (434) udatu Gaćina, MARU (435) udatu Šakotić, DOSTINjU (436) udatu Lero i ANĐU (437) udatu za Parežanina . ĐURĐO (358) nije imao potomstvo.

 

RISTO ĆETKOV (360) (1857-1936) ženio se dva puta. Sa Savom Savović se oženio 1885.god. i  imao pet sinova: MILAN (672), GAVRILO (673), Ilija (676), RADOVAN (674) rođen 1886., Đuro (584) i jednu ćerku JOVANU (671) rođenu 1898., udatu za Vidaka Koprivucu. Drugi put je oženio Jelku Glogovac i sa njom imao: ZORKU (670) (1921-1991) udatu za Steva Radulovića, RADOJKU (675) (1925-) udatu za Novicu Bojovića i sina Đoka (585).

 

RADOVAN RISTOV (674) rođen 1886. godine. Oženio Ristu Vuković.

 

MILAN RISTOV (672) rođen 1891. godine.

 

GAVRILO RISTOV (673) rođen 1895. godine.

 

 

lija (676) sa sinovima, snajama i unucima

Ilija (676) i supruga Velika, sa sinovima Vojislavom (871) i snajom Evelin (deca Šatlin 970, Julija 971 i Kedi 972) i Čedom (njegova supruga? i pastorak?)
ILIJA RISTOV
(676) (1890-?) Supruga Velika Boljević (-1960). Sinovi: Čedo (870) i Vojislav (871).

Rođen na Bijeloj Rudini. U dobrovoljce stupio u Americi 1916. godine. Borio se na Solunskom frontu 1916-1918. godine.  Supruga Velika Boljević rođena u Crnoj Gori.

 


ČEDO ILIJIN 
(870) (1914-1971)

 

VOJISLAV ILIJIN (871) Supruga Evelin. Tri ćerke ŠATLIN (970), JULIJA (971) i KEDI (972).

 

Gospava, Đurova supruga
ĐURO RISTOV
(584) (1901-1968) Oženio Gospavu Ninković. Sinovi Radovan (792) i Danilo (793).

 Radovan (792) i supruga Ljubica

Stoje: Rajka (929), Veselinka (930), Ljubica-Radovanova supruga, Radovan (792), Đuro (584), Danilo (793)
Sede: Slavka (928), Jelena (795), Anica (931), Aleksandar (932)
RADOVAN ĐUROV (792) (1921- ) Oženio je Ljubicu Vujović, rođenu 1923. Ćerke: Novka (927), Slavojka (928), Rajka (929) i Veselinka (930).

 

 


Novka (927) sa suprugom Milanom Trkljom nakon venčanja (1964.
)
NOVKA RADOVANOVA (927) (1947) Udata za Milana Trklju

 


SLAVOJKA RADOVANOVA
(928) (1949) Udata za Dragana Maksimovića

 


RAJKA RADOVANOVA
(929) (1952) Udata Vlada Milovića

 

VESELINKA RADOVANOVA (930) (1955) Udata za Vojislava Dokića

 

 
DANILO ĐUROV (793) (1924-1995) oženio se Bosiljkom Stevanović (1927-). Deca Ana (931) i Aleksandar (932)
 
ANA DANILOVA (931) Rođena 1951, suprug Dragan Kepčija
 
ALEKSANDAR DANILOV (932) 1954, supruga Gordana Stošić. Deca Nikola (1010) i Stefana (1013).
 
NIKOLA ALEKSANDROV (1010), rođen 1984.
 
STEFANA ALEKSANDROVA (1013), rođena 1991.
 
ĐOKO RISTOV (585) (1915-1990) Supruga Sofija Pidžula (1927). Deca Božo (794), Dragomir (796) i Jelena (795).
 


BOŽO ĐOKOV
(794). Rođen 1955, preminuo 1998. Supruga Nada Kapor, rođena 1959. Deca: sin Đurđe (961) i ćerka Sonja (1986)
 


ĐURĐE BOŽOV
(961), rođen 1992.
 


SONjA BOŽOVA
(933), rođena 1986.
 
 
DRAGOMIR ĐOKOV (796) Rođen 1947, supruga Dragica  Palikuća, rođena 1949. Deca Đorđe (936) i Anica (937)
 
 
ĐORĐE DRAGOMIROV (935), rođen 1981. u Trebinju. Završio višu školu. Radi u Trebinju kao carinik.
 
ANICA DRAGOMIROVA (934), rođena 1979. u Trebinju. Fizioterapeut.
Suprug Antonio.... iz Portugala.
 
JELENA ĐOKOVA (795) Rođena 1957. u Trebinju. Diplomirani pravnik, zaposlena u AD „Neimarstvo“ – Trebinje. Suprug Miladin Turanjanin. Deca Risto i Jelena???
 

JEFTO LAKOV (225) (1806-1907), 1850. godine je oženio Jovanu Jošu Petković (1816-1904). Sinovi Mićo (361), Obren (362) i Rade (438) i ćerka Todora, (441) (1870-1932) udata za Gavrila Bajovića
 
 

Sara, supruga Mićova (361)
MIĆO JEFTOV (361) (1861-1924) 1897. godine oženio Saru Vujnović (1876-?) iz Panika. Ćerke: OBRENIJA (586) (1900-1991) udata za Vasilja Bjeletića, Stana (587) RISTA (588) (1906-) udata za Blagoja Vukovića i LjUBICA ( (1913-) udata za Trifka Koprivicu.

 

 

Obrenija i suprug Vasilj
OBRENIJA MIĆOVA
(586) (1900-1991) Rođena 1895. na Bijeloj Rudini, a umrla 1991. na Golobrđu. Udata za Vasilja Bjeletića (1894-1976) iz sela Golobrđe sa kojim ima četiri sina: Slavko, Pero, Jovo, Žarko i tri ćerke: Rajka, Bosiljka i Dunja.


STANA MIĆOVA (587) (1903-1984) udata za Toma Anđelića (1899-1983) iz Dubočana. Deca: Mirko, Ljeposava, Jelena, Žarko i Momčilo.


RISTA MIĆOVA (588) (1906-) udata za Blagoja Vukovića.


LjUBICA MIĆOVA (589) (1913-) udata za Trifka Koprivicu.

RADE JEFTOV (438), supruga Stolica ?. Ćerka STOJA (680) (1872-?)
 
 
OBREN JEFTOV (362) (1850-1930) 1884. oženio Mariju Ateljević (1861-?) . Sinovi Kosto (590), Gojko (591) i Marko (592) i ćerke: PETRUŠA (677) rođena 1888., udata za Iliju Gaćinovića, ANĐA (678) rođena 1894. i CVIJETA (679) rođena 1885., udata za Jeftu Koprivicu.
 
KOSTO OBRENOV (590) (1898-1976), supruga Nasta Koprivica. Ćerka GOSPAVA (797).


 

Radmila (681)-levo i Gospava (797)-desno
GOSPAVA KOSTOVA (797) (1933-) udata za Danila Lisov.
 
 
 
 

Stana sa unucima Draganom (968) i Markom (968) i ćerkama Slobodankom (802) i Ružom (799)
GOJKO OBRENOV
(591) (1900-1984), supruga Stana Skulić, sinovi Radomir (798), Božo (800), Bogdan (801) i Slobodan (803), ćerke Ruža (799) i Slobodanka (802)

 

Radomir (798) sa suprugom Slavicom i decom Gojkom (936) i Marijom (937)
RADOMIR GOJKOV (798) (1948) supruga Slavica Ćalasan (1955). Deca Gojko (936) i Marija (937)

 

GOJKO RADOMIROV (936), rođen 1987.

 

MARIJA RADOMIROVA (937), rođena 1990. Udata za Mirka Medića.

 


Božo (800) sa suprugom Jovankom i decom: Vedran (938), Dragan (967) i Vesna (939)
BOŽO GOJKOV
(800) (1948), supruga Jovanka Ivić, rođena 1956, sinovi Dragan (967) i Vedran (938) i ćerka Vesna (939)

 

DRAGAN BOŽOV (967), rođen 1994.

 

VEDRAN BOŽOV (938) rođen 1986.

 

VESNA BOŽOVA (939) rođena 1981.

 

 

Bogdan (801) i supruga Đurđa sede, Slobodan (803) čuči, stoje: Ilija (784), Slobodanka Doknić, Žarko (806) i Niko Bošnjak
BOGDAN GOJKOV (801) (1937) supruga Đurđa Šekarić, rođena 1951. Deca Saša (940) i Slavica (941)

 SAŠA BOGDANOV
(940), rođen 1977. Deca ANDRIJA (1015) rođen 2006. i ANDREA (1011) rođena 2002.

 


SLAVICA BOGDANOVA
(941), rođena 1974. Udata za Gorana Miljanovića.

 

 

Slobodan (803) i supruga Stana sa decom: Marko (965) i Dragana (968)
SLOBODAN GOJKOV
(803) (1942) supruga Stana Bjelica, rođena 1955, deca Marko (965) i Dragana (968)

 
MARKO SLOBODANOV (965), rođen 1997.
 
 
DRAGANA SLOBODANOVA (968), rođena 1995.
 
 
RUŽA GOJKOVA (799) (1940) udata za Milorada Dželetovića.
 
 
SLOBODANKA GOJKOVA (802) (1950) udata za Mileta Subotića.
 
 
Redom: Stana (Gojkova 591 supruga), Marko (592), Sara (Mićova 361 supruga), Gojko (591), Kosto (590)
MARKO OBRENOV
(592) (1892-1977), supruga Mara Dželetović. Sinovi Jefto (805) i Žarko (806) i ćerke Milosava (804), Slavka (884), Mileva (883) i Jela (807) 
 
 

JEFTO MARKOV
(805) (1922-1944)
 
 

   
Žarko i supruga Stana
ŽARKO MARKOV
(806) (1925 - ) supruga Stana Mićunović (venčani 1951), rođena 1934. Ćerke Radmila (942), Nada (943) i Ljiljana (944)
 
 


RADMILA ŽARKOVA
(942)
 
 


NADA ŽARKOVA
(943)
 
 
LjILjANA ŽARKOVA (944)
 
 
 


MILOSAVA MARKOVA
(804)  (1928) udata za Boška Koprivicu.
 
 
SLAVKA MARKOVA (884) (1927-?)
 
 

JELA MARKOVA
(807) (1921-1979) udata za Blagoja Bošnjaka.
 
 
 
 MILEVA MARKOVA (883) (1921-?)
 
 
 
VASO

 

Vasov (102) nadrgrobni krst na starom  groblju na Bijeloj Rudini.

 

Staro groblje Salatića na Bijeloj Rudini formirano po seobi bratstvenika iz Selišta.

 

Staro groblje na Bijeloj Rudini se nalazi iza Ilijine (784) kuće, ispod dalekovoda, pored starog puta za zaseok Milićevića. Groblje je obzidano kamenim zidom, prečnika do 15 metara i zaraslo je  u rastinje. U groblju je desetak sačuvanih uzglavnih ploča bez natpisa, omeđanih uspravnim kamenim pločama. Većina grobnih mesta je utonulo u tlo što zbog sleganja zemljišta, što zbog premeštanja zemnih ostataka pokojnika na novo groblje (Krečevine), koje je formirano 1900. godine. Na starom groblju Salatića dominira Vasov (102) kameni krst bez natpisa. Kako zemljište ispred Vasovog krsta nije utonulo, zaključujemo da njegove kosti i danas tu počivaju.

 
VASO JOKSIMOV (102) sa braćom Mićom (103) i Lakom (104) ostaje da živi na Bijeloj Rudini. Imao je četiri sina: Spasoja (216), Iliju (256), Trifka (215) i Todora (213) i dve ćerke: Stanu (255) udatu za Rogana i Jovanu (214) udatu za Ninkovića. 
 
 
SPASOJE VASOV (216) (1844-1917) sa suprugom Cvijetom Pešikan (1855-1923) venčao se 1868. godine i imao je tri sina: Lazara (344), Mihajla (342) i Gojka (343) i dve ćerke Đurđu (431) udatu za Andriju Milićevića i Mariju (432) (1880-1928) udatu za Lazara Milićevića.
 
 

Jovana Milićević
LAZAR SPASOJEV
(344) (1880-1935) i supruga Jovana Milićević (? – 1953) imali su tri sina: Borišu (569), Veljka (571) i Milana (573) i četiri ćerke: Darinku (568), Bojanu (570), Rosu (572) i Milušu (574).
 
 

Boriša (569) i supruga Anica
BORIŠA LAZAROV (569) (1928-1994) rođen na Bijeloj Rudini. Sa suprugom Anicom Šarenac rođenom 1932. ima sina Željka (766) i ćerke Miroslavu (765) i Nadu (767)
 
 

ŽELjKO BORIŠIN
(766) – rođen 1961. u Bileći. Završio je Ekonomiski fakultet i trenutno je zaposlen u savremenoj administraciji. Živi u Beogradu.
 
 

MIROSLAVA BORIŠINA
(765) rođena 1953. u Bileći. Zaposlena u NIS-JUGOPETROL Beograd. Udata za Svetislava Šoškića sa kojim ima ćerke Svetlanu i Slavicu.
 
 

NADA BORIŠINA
(767)  rođena 1955. u Bileći. Trenutno zaposlena u Dubrovniku. Udata za Pera Đurasovića iz Zušnica sa kojim ima ćerke Nikolinu i Danijelu. 
 
 

Venčanje Veljka (571) i Desanke Komnenić
1. red: ČEDOMIR (583) drži barjak, Risto Ivković kum i NIKOLA (337), 
2. red: VELJKO (571), DESANKA (Veljkova supruga), SPASOJE (567) i MILAN (573)
3. red, sedi levo: ŽARKO (806)

VELjKO LAZAROV
(571) (1925-1992) rođen na Bijeloj Rudini. Sa suprugom Desankom Komnenić rođenom 1929. iz Miruša imaju sinove Zorana (768) i Dragišu (769)
 
 

ZORAN VELjKOV
(768) rođen 1961. Diplomirani ekonomista. Živi u Bileći.
 
 

DRAGIŠA VELjKOV
(769) (1952-2014)
 
 


MILAN LAZAROV (573) (1920-1996) sa suprugom Draginjom Marić (1929-2020) ima sinove: Sinišu (770) i Veska (771)
 
 
SINIŠA MILANOV (770) rođen 1962. 
 
 
VESKO MILANOV (771) rođen 1965.
 
 
DARINKA LAZAROVA (568) rođena 1922. udata za Radoša Uljarevića. 
 
 
BOJANA LAZAROVA (570) (1930-1992) udala se za Marka Vasiljevića 1951.godine.
 
 
ROSA LAZAROVA (572) (1912-1972) udata za Luku Samardžića.
 
 
MILUŠA LAZAROVA (574) (1909-1949) udata za Boža Uljarevića.
 
 
MIHAJLO SPASOJEV (342) (1878-1943) sa suprugom Milicom Vukoje imao je šest ćerki: Milenu (560) (1931) udatu za Novicu Čorliju, Stanu (561) (1922), Jelenu (564) (1928-1948), Desanku (664) (1925-?), Savu (562) (1920-?) i Petranu (563) (1934-1949).
Sa drugom suprugom Mikom Vučković imao je sina Vasu (566) i ćerku Đuknu (565).
 
 

Vaso (566) i supruga Jela sa unukom Snežanom (912) u naručju
VASO MIHAJLOV
(566) (1904-1946) sa suprugom Jelom Jokanović (1905-1991) imao je sina Žarka (762) i ćerku Radojku (761).
 
 
 
RADOJKA VASOVA (761) rođena 1944. Udata za Obrada Đokića. 
 
 

ŽARKO VASOV
(762) (1940-?) sa suprugom Zorkom Radmilović rođenom 1948 ima dva sina: Vasa (911) i Milenka (913) i ćerku Snežanu (912)
 
 

Iva(911), Mihail(1012), Vaso(911), Milka (913), Milenko (913), Zorka (762) i Žarko (762)
VASO ŽARKOV
(911) rođen 1968. godine u Bileći. Osnovnu školu kao i srednju mašinsku završio u Bileći. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen u Wiener Stadtische osiguranju u Novom Sadu. Sa suprugom Ivom, devojački Marović, rođenom 1979. godine ima sina Mihaila (1012), rođenog 2006. godine.
 
 
 
 
MIHAILO VASOV (1012) rođen 2006.
 
 
Milenko (913) sa suprugom Milkom
MILENKO ŽARKOV
(913) rođen 1972. godine u Bileći. Osnovnu kao i srednju mašinsku završio u Bileći. Studirao Višu mašinsku školu u Novom Sadu. Suvlasnik u Društvu za zastupanje u osiguranju Profit Vedere doo, Novi Sad. Sa suprugom Milkom, devojački Ris, ima sina Mateja (1014), rođenog 2007. godine i ćerku Minu (1017), rođenu 2012. godine.
 
 
MATEJ MILENKOV (1014) – rođen 2007.
 
 
MINA MILENKOVA (1017) – rođena 2012.
 
 

SNEŽANA ŽARKOVA
(912) rođena 1966. u Trebinju. Osnovnu školu i srednju ekonomsku završila u Bileći. Studirala Višu ekonomsku školu u Beogradu. Udala se za Zdravka Vujovića iz Zasada, Bileća. Sinovi: Tomo, rođen 1991. i Nikola rođen 1993. Žive u Beogradu.
 
 

STOJE: Vaso (566) i Đoko Kovačević / SEDE: Radojka, supruga Gojkova i Gojko (343)
GOJKO SPASOJEV
(343) (1892-1937) sa suprugom Radojkom Kovačević (1910-1995) ima sina Spasoja (567) 
 
 

 
SPASOJE GOJKOV (567) (1932-1999) sa suprugom Radojkom Milićević rođenom 1936. ima sina Gojka (764) i ćerku Borislavku (763)
 
 


Gojko Spasojev (764) sa suprugom Sanjom Milanović, sinom Milošem (963) i ćerkom Ninom (914)

GOJKO SPASOJEV
(764) rođen 1957. i supruga Sanja Milanović imaju sina Miloša (963) i ćerku Ninu (914)
 
 


MILOŠ GOJKOV (963) rođen 1992.
 
 


NINA GOJKOVA (914) rođena 1987. Udata za Stiva Lainga.
 
 


BORISLAVKA SPASOJEVA
(763) (1955-2007) udata za Zorana Krvopića.
 
 
ILIJA VASOV (256) ???????????? vidi karton 
 
 
TRIFKO VASOV (215) (1861-1913) i supruga Sava Vukoje (1866-1958) iz Pađena venčali su se 1884. godine. Imali su dva sina: Nikolu (337) i Radovana (340) i četiri ćerke: Vasu (336), Stanu (338), Pavu (339) i Višnju (341)
 
 

Nikola (337) i supruga Milica
NIKOLA TRIFKOV
(337) (1891-1965) rođen na Bijeloj Rudini. Služio austrijsku vojsku na Pijavi (Italija) na frontu. Dobio je srebrnu medalju za hrabrost. Sa suprugom Milicom Anđelić (1898-1963) iz Dobočana, ima dva sina: Petra (552) i Janka (550) i tri ćerke: Anđu (553) Milicu (551) i Gojku (549).
 
 


 
Petar (552) i supruga Julijana
PETAR NIKOLIN
(552) (1931-2001) rođen na Bijeloj Rudini. Po zanimanju je bio magistar agroekonomije. Sa suprugom Julijanom Riter (1940-2000) rođ. u Omoljici, koja je po zanimanju bila komercijalista i radila u novosadskoj banci, ima dva sina: Gorana (752) i Nikolu (753)
 
 
 
Goran (752) i supruga Aleksandra
GORAN PETROV
(752) rođen 1961. u Subotici. U Novom Sadu je završio Visoku poslovnu školu. Trenutno zaposlen u Addiko banci. Oženio Aleksandru (dev. Vlahović) - modnu dizajnerku i slikarku, rođenu 1958. godine u Kuli. Deca: Aleksandar (993) i Gorana (908). 
 
 
 
 
ALEKSANDAR VALUŠEK (993) rođen 1984. u Novom Sadu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu i Višoj poslovnoj školi strukovnih studija. Trenutno zaposlen u Banca Intesa.
 
 
 
 
GORANA GORANOVA (908) rođena 1988. u Novom Sadu. Diplomirala na Ekonomskom  fakultetu i trenutno je zaposlena u NIS-u.
 
 
 
 
   
 
 NIKOLA PETROV (753) rođen 14.7.1965. u Subotici. Završio Fakultet za sport i turizam- TIMS, igrao profesionalno odbojku u Srbiji, Grčkoj i Belgiji. Nakon višegodišnje trenerske karijere u odbojkaškom klubu Vojvodina, trenutno se nalazi na poziciji generalnog direktora kluba. Sa suprugom Snežanom, dev. Bošković, rodjena 02.12.1964. u Vrbasu , po zanimanju diplomirani pravnik, trenutno na mestu višeg stručnog saradnika u Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu - Novi Sad,  ima sina Ognjena (910) i ćerku Dunju (909)
 

 
 
 
 
 OGNjEN NIKOLIN (910) rođen 09.09.1994. u Novom Sadu, trenutno student Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, profesionalni borac brazilske Jiu Jitse i MMA.
 
 
 
 DUNjA - ATINA NIKOLINA (909) rođena 18.09.1992., mesto rodjenja: Atina, Grčka. Zanimanje: diplomirani pravnik, zavrsen Pravni fakultet u Novom Sadu , trenutno zaposlena u Osnovnom sudu u Novom Sadu
 
 

JANKO NIKOLIN (550) (1921-2016) rođen na Bijeloj Rudini. Učesnik NOB-a. Bio je na Golom Otoku. Oženio se Novkom Dutina (rođena 1937.) iz Miruša 1956.godine sa kojom ima tri ćerke: Stanu (750) , Radoslavu (751) i Nadu (749)
 
 

STANA JANKOVA
(750) (1958-1984) rođena u Bileći.
 
 

RADOSLAVA JANKOVA
(751) rođena 1960. u Bileći. Trenutno zaposlena u JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad. 
 
 

NADA JANKOVA
(749) rođena 1963. u Bileći. Diplomirani farmaceut. Trenutno zaposlena u Podgorici, gde i živi.
 
 

ANĐA NIKOLINA
(553) (1929-2001) rođena na Bijeloj Rudini. Udata za Radoslava Avdalovića iz Stepena (Gacko) sa kojim ima tri ćerke: Milenu,Jelu i Stojanku i sina Nebojšu. 
 
 
MILICA NIKOLINA (551) (1926-1969) udata za Anta Avdalovića iz Stepena (Gacko)
 
 

GOJKA NIKOLINA
(549) (1924-1992) rođena na Bijeloj Rudini. Udata za Vasilja Ristića (Baljci) sa kojim ima sina Radomira.


 
Radovan (340) sa majkom Vasom (215), suprugom Jelom i sinovima: Vukomanom (559), Miloradom (555) i Milovanom (557)
 
Milorad (555), Milovan (557), Jela (340), Radovan (340), Milena (554), Vukoman (559),Branka(556)
Radovan (340) sedi desno
   
RADOVAN TRIFKOV (340) (1906-1995) sa suprugom Jelom Radoičić (1921-1982) iz Straševine, ima četiri sina i dve ćerke: Milorada (555) , Milovana (557), Milenka (558) i Vukomana (559). Ćerke Branku (556) i Milenu (554). Pre braka sa suprugom Jelom imao je suprugu Danicu Zotović (1917-1938).
 
 
MILORAD RADOVANOV (555) rođen 1947. Sa suprugom Dušankom Vujović (1955) iz Banatskih Кarlovaca imaju sina Predraga (755) i ćerku Draganu (754)
 
 
PREDRAG MILORADOV (755) rođen 1975.  
 
 
DRAGANA MILORADOVA (754) rođena 1988.
 
 

 
MILOVAN RADOVANOV (557) rođen 1944. na Bijeloj Rudini. Diplomirao na prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Penzioner. Sa suprugom Slobodankom Nović (1950-2008) rođenom u Derventi, Donji Detlak, diplomiranom pravnicom, imaju sina Branislava (757) i ćerku Jelu (756).
 
 
 
   
BRANISLAV MILOVANOV (757) rođen 1981. u Sarajevu. Diplomirani fizičar, doktorant na prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu. Sa suprugom Tajanom (dev. Brđanin), rođenom 1981 u Rijeci ima sina Pavla (994) ćerku Petru (995). Žive u Beogradu.


PAVLE BRANISLAVOV (994) rođen 09.07.2012.


PETRA BRANISLAVOVA (995) rođena 18.10.2013.
 
 
 
JELA MILOVANOVA (756) rođena 1976. u Sarajevu. Završila Ekonomski fakultet u Beogradu. Udata za Vlada Miloševića (1975, Bileća) sa kojim ima sina Filipa, rođenim 2006.
 
 
MILENKO RADOVANOV (558) rođen 1954 i Snežana Šašić rođena 1958. u Kleku, imaju sina Nenada (759) i ćerku Milijanu (758)
 
 
NENAD MILENKOV (759) rođen 1979.
 
 
MILIJANA MILENKOVA (758) rođena 1983. 
 
 
 
VUKOMAN RADOVANOV (559) rođen 1941. i Ljubica Lančuški rođena 1947. u: Sivac (Vojvodina) imaju ćerku Tatjanu (760).
 
 
TATJANA VUKOMANOVA (760) rođena 1976. 
 
 
BRANKA RADOVANOVA (556) rođena 1958.(???pr.) Udata za Zorana Removića iz Arilja.
 
 
MILENA RADOVANOVA (554) rođena 1949. Udata za Duška Delića iz Vedašića.
 
 
VASA TRIFKOVA (336) (1894-1992) udata za Šćepana Radanovića iz Podgorja.
 
 

STANA TRIFKOVA
(338) (1898-?) udata za Kosta Vujnovića.
 
 
PAVA TRIFKOVA (339) (1900-1987) udata za Jovu Popovca.
 
 
VIŠNjA TRIFKOVA (341) (1912-1988) udata za Vukotu Vujovića.
 
 
TODOR VASOV (213) (1844-?) i supruga Milica Šakota venčali su se 1879. godine. Imaju dva sina: Đorđa (334) i Gavrila (332) i tri ćerke: Anđu (331) , Maru (333) i Jovanu (335).
 
 
ĐORĐO TODOROV (334) (1887-1929) sa suprugom Ljubicom Mirković (1900-1984) ima tri sina: Radomira (546), Novaka (544), Jovana (548) i ćerke: Desanku (545), i Bosiljku(547). Pre supruge Ljubice imao je brak sa Bosiljkom Jokanović.
 
 

Radomir (546) i supruga Mileva
RADOMIR ĐORĐOV
(546) rođen 1930. Sa suprugom Milevom Vukoje (1927-2008) ima sina Novaka (746) i ćerke Leposavu (744), Tomislavku (745) , Koviljku (747) i Bosiljku (748).
 
 

Novak (746) i supruga Mira
NOVAK RADOMIROV
(746) (1952) i supruga Mira Uljarević (1960) imaju sinove: Gorana (906) i Zorana (907)
 
 

GORAN NOVAKOV
(906) rođen 1984.
 
 
ZORAN NOVAKOV (907) rođen 1986. Sa suprugom Dijanom Todorović ima ćerku Nikolinu (1022).
 
 
 
NIKOLINA ZORANOVA (1022) rođena 2015.
 
 
LEPOSAVA RADOMIROVA (744) rođena 1948. Udata za Rajka Milićevića.
 
 
TOMISLAVKA RADOMIROVA (745) rođena 1950. Udata za Božidara Miljanovića.
 
 
KOVILjKA RADOMIROVA  (747) rođena 1955. Udata za Nenada Zurovca.
 
 
BOSILjKA RADOMIROVA (748) rođena 1958. Udata za Marinka Vrljića.
 
 
NOVAK ĐORĐOV (544) (1924-1944) 
 
 
JOVAN ĐORĐOV (548) (1926-1929)
 
 
DESANKA ĐORĐOVA  (545) (1928-1929)
 
 
BOSILjKA ĐORĐOVA (547) (1921-?) udala se za Vidaka Anđelića iz Dubočana 1955. godine.
 
 

Gavrilo (332) sa suprugom Pavom
GAVRILO TODOROV
(332) (1884-?) sa suprugom Marom Vrtikapa ima sina Neđa (542) a u braku sa Pavom Bajčetić ima sina Mirka (543) i ćerke Cvijetu (661) Novku (663) i Jovanu (662)
 
 Neđo (542) sa ćerkama Petrušom (740) i Ljiljanom (739), a na desnoj slici Ruža Đorđić, Neđova supruga
NEĐO GAVRILOV
(542) (1913-?) i supruga Ruža Đorđić imaju sina Peka (741) i ćerke Ljilju (739), Petrušu (740) i Danu (742)
 
 

Stoje: Mirjana (903), Vlado Milošević i Jela (756)
Sede: Biljana (904), Peko i Mara (741)
PEKO NEĐOV
(741) rođen 1952. i Mara Vujović  (1955-2016) imaju ćerke Mirjanu (903) i Biljanu (904)
 
 
MIRJANA PEKOVA (903) rođena 1981. 
 
 
BILjANA PEKOVA (904) rođena 1982.
 
 
LjILjA NEĐOVA (739) rođena 1959. Udata za Željka Mladina.
 
 
PETRUŠA NEĐOVA (740) rođena 1951. Udata za Petra Lazarevića.
 
 


Dana (742) sa bratanicom Mirjanom (903)
DANA NEĐOVA
(742) rođena 1956. Udata za Sava Mićića iz Čepelice sa kojim ima dva sina: Marka, rođenog 1989. i Stefana, rođenog 1992.
 
 

MIRKO GAVRILOV
(543) (1927-?) i supruga Milica Perkučin venčali su se 1960. godine. Imaju sina Ratka (743)
 
 

RATKO MIRKOV
(743) rođen 1961. i supruga Tanja Klarić imaju sinove: Vladimira (905) i Igora (962)
 
 
VLADIMIR RATKOV (905) rođen 1989.
 
 
IGOR RATKOV (962) rođen 1995.
 
 
CVIJETA GAVRILOVA (661) (1924-?) udata za Kukića.
 
 
NOVKA GAVRILOVA (663) (1931-?) udata za Savovića.
 
 

JOVANA GAVRILOVA
(662) (1925-?)
 
 
ANĐA TODOROVA (331) udata za Petra Zotovića. 
 
 
MARA TODOROVA (333) (1900-?) udata za Stevana Babića.
 
 
JOVANA TODOROVA (335) udata za Milovana Uljarevića.

 

 

 

 

 

Mole se svi rodjaci da informacije o sebi, svojim precima i potomcima dostave na adresu navedenu na stranici "Kontakt".