SAVA (1) otac Joksimov

 

JOKSIM SAVIN (2) otac Nikolin

 

NIKOLA JOKSIMOV (3)

 

STEVAN NIKOLIN (40) doselio se iz Bijele Rudine u selo Slivlja 1864. Sa suprugom Marijom Višnjevac imao je sedam sinova: Đuro(108), Gligor (107), Toša (110), Krsto (109), Joksim (111),Sava (112) i Luka (113). Svih sedam sinova rođeno je na Bijeloj Rudini.

 

ĐURO STEVANOV (108) sa suprugom Tomanom Vučinić (1834- ?) imao je tri sina: Jova (231), Spasoja (232) i Stevana (230)

 

JOVO ĐUROV (231) sa suprugom Đurđom Stanić (Koleško,Hercegovina) (?-1947) imao je dva sina: Boža (383) i Vlada (385) i ćerku Vidosava (384)

 

BOŽO JOVOV (383) (1895-1918) poginuo u ratu 1918.

 

Anđa, Vladova supruga
VLADO JOVOV (385) (1898-1945) Bavio se stočarstvom i zemljoradnjom do 1923. godine, kada se sa porodicom naselio u Vojvodinu (Nova Crvenka), gde je dobio zemlju i nastavio da se bavi zemljoradnjom. Bio je veoma uspešan poljoprivrednik. Dva sina su išla u  ginmaziju u Subotici, a kćerka u srednju domaćinsku školu. Rat je sve to prekinuo. Okupator (Mađari) su ga sa celim selom proterali u logor na aerodromu “Jugovićevo” kod Novog Sada. Rođak iz Hercegovine je došao sa propusnicom Nezavisne Države Hrvatske i izveo nekoliko porodica iz logora i poveo u Hercegovinu.  U Nevesinju ga zatvorile ustaše i isprebijali. Dolazak Italijana u Nevesinje spasilo ga streljanja. Od batina se nikada nije oporavio i umro je 1945. godine u Slivljima, baš kada se spremao da se vrati svojoj kući u Novu Crvenku. Sa suprugom Anđom Lazić (1906-1987) iz Tijarice, opština Sinj, Dalmacija, ima pet sinova: Stevana (615), Milorada (616), Pera ) i Dušana (618) Milivoja (660) i ćerku Milku (617)

 Stevo (615) sa ćerkom Anđelkom(814) Stevo(615) i braća Dušan(618) i Milorad(616)

STEVAN VLADOV (615) rođen 1931. Kao dete proteran sa celim selom u logor „Jugovićevo” na aerodromu kod Novog Sada. Posle nekoliko meseci u logoru prešli u Hercegovinu (Nevesinje). 1942. sa srpskom decom prebačen u Srbiju. Posle boravka u nekoliko dečijih domova došao u Crepaju (Banat) i kod jednog trgovca na malo izučio trgovački zanat. Po oslobođenju vratio se u Novu Crvenku i nastavio da se bavi zemljoradnjom. U toku rada fabrike šećera u Crvenki radi u njoj. Kasnije se zaposlio u fabrici plastičnih proizvoda u Novoj Crvenki. Sa suprugom Jelenom Berber (Kadrifakovo,Makedonija), rođenom 1935., ima dve ćerke: Anđelku (814) i Vesnu (815)

 

 

Anđelka (814) i suprug Lazar Anđelka (814) sa sinovima

ANĐELKA STEVANOVA (814) rođena 1960. u Crvenki. Završila srednju trgovačku školu i ima sopstvenu trgovačku radnju. Udata za Lazara Kalinića takođe iz Crvenke, sa kojim ima dva sina: Đorđa i Žarka.

 

 

Vesna (815) sa suprugom Nenadom
Sede: Milka (617) i Anđa (385)
VESNA STEVANOVA (815) rođena 1963. u Crvenki. Završila osnovnu i srednju poljoprivrednu školu. Zaposlila se na poljoprivrednom dobru «Panonija» u Dubokoj, gde i danas radi. Udala se 1987. za Nenada Delića (rođen 1961. Sivac,Vojvodina) i rodila dve devojčice, Milušu (Bubu) i Jelenu.

 

MILORAD VLADOV (616) (1933-2002) Rođen u Novoj Crvenki 1933. Kao osnovac, sa roditeljima je bio proteran u logor na aerodromu “Jugovićevo“ kod Novog Sada. Posle nekoliko meseci svi su izbegli u Hercegovinu u Nevesinje, gde je ostao do kraja rata. Završio osnovnu školu  i upisao se u Teleoptiku Zemun u vojnu srednju stručnu školu, gde je 1952. godine dobio diplomu “precizni mehaničar”. Radio je u Teleoptiku Zemun, u  ogranku Fabrike automobila “Zastava” u Ohridu, gde se i oženio 1965. Potom se vratio u Crvenku i radio u fabrici plastičnih proizvoda "Tehnika" u Kuli. Godine 1969. sa suprugom otišao na rad u Nemačku, gde je radio u fabrici preciznih delova do penzionisanja 1993. Umro 2002. godine.  Sahranjen u Ohridu, gde mu živi kćerka sa porodicom. Sa suprugom Danicom Trpčeski, rođenom 1947. (Trpčeska Ohrid) ima sina Sinišu (817) i ćerku Svetlanu (816).

 

 

SINIŠA MILORADOV (817) rođen 1968. u Crvenki. Kada su mu roditelji 1969. godine otišli na rad u Nemačku on je ostao kod babe u Novoj Crvenki da bi im se za stalno pridružio tek posle 8 godina. Nastavio školovanje i kao kelner zaposlio se. Sada radi kao šef sale u jednom restoranu u Bonu. 

 

 

SVETLANA MILORADOVA (816) rođena 1966. u Crvenki. Udata za Sotira Dimovskog (rođenog 1962.) iz Ohrida. U Beogradu je završila 4 razreda osnovne škole. Potom je otišla u Nemačku i nastavila da ide u školu do završetka gimnazije. Posle mature upisala se na Fakultet za turizam u Ohridu. Ima dvoje dece: Isabelu i Hristijana.

 

 

Pero(619) sa suprugom Ružom i unukom Janom

PERO VLADOV (619) (1927-1997) rođen u Novoj Crvenki 1927. Aprila 1941, kao gimnazijalac, sa roditeljima proteran u logor kod Novog Sada “Jugovićevo”, potom iste godine prešao u Hercegovinu. Kao dečak zaposlio se u podrumu vina “Jovo Vujinović” u Mostaru. Pred kraj 1941. sa gazdom i drugim srpskim izbeglicama iz Mostara  prešao je u Beograd. Kraće vreme proveo po dečijim domovima po Srbiji. U 1942. došao u Beograd i radio razne  fizičke  poslove do pred kraj rata. Po oslobođenju Beograda stupio u vojsku sa 17 godina, gde je ostao do 1947, kada je prekomandovan u Vojnu misiju pri jugoslovenskoj ambasadi u Berlinu. Iz Berlina vratio se u Beograd 1949. godine i poslat na rad u Ministarstvo za novooslobođene krajeve u Opatiji. Po ukidanju Ministarstva 1956. ostao je u Opatiji i zaposlio se u Rijekatekstilu u Rijeci kao službenik, da bi ubrzo postao direktor poznate robne kuće «Rijekatekstil» u kojoj je i penzionisan 1991. godine. Umro u Opatiji 1997. Sa suprugom Ružom Poščić (1928-2004) iz Opatije ima sina Vladimira (821) i ćerku Rajku (820)

 

 

 

Vladimir (821) sa sinom Dorjanom (948)
VLADIMIR PEROV (821) rođen 1952. u Rijeci. Završio srednju ekonomsku školu i radio u Sloveniji kao trgovački putnik. Sa suprugom Olgom Sušnjar iz Pule, rođenom 1950. ima sina Dorjana. (948)

 

Dorjan (948) sa Dušanom (618)
DORJAN VLADIMIROV
(948) rođen 1982. u Rijeci. Osnovnu i srednju školu završio u Opatiji. Studira kulturologiju u Rijeci. Amaterski, intenzivno, se bavi muzikom (svira i peva u jednom orkestru). Ima više izdatih albuma.

 

 

Rajka sa ćerkom Natašom i Katarinom (947)
RAJKA PEROVA
(820) rođena 1954. u Veroni. U Opatiji završila osnovnu i srednju školu i zaposlila se u knjižari , gde radi i danas. Udata i ima dvoje dece. Udata za Zorana Prodića (Matulji kod Opatije) sa kojim ima sina Jana i ćerku Natašu.

 

 

DUŠAN VLADOV (618) rođen 1929. u Novoj Crvenki (Kula,Vojvodina). Do Drugog svetskog rata završio dva razreda gimnazije u Subotici. Po dolasku okupatora celo selo proterano je u logor Jugovićevo kod Novog Sada. Uz pomoć očevih prijatelja, porodica je izbegla u Hercegovinu. Po oslobođenju nastavio je školovanje i diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, gde je i stekao zvanje doktora tehničkih nauka. Bio je redovni je profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu i rukovodilac Rudarskog odseka, prodekan i dekan na Rudarsko-geološkom fakultetu. Član je: Francuskog direktorijuma za mineralurgiju (Pariz) i profesor Rudarskog fakulteta u Anšanu (Kina). Član Kraljevske Akademije nauka Belgije (Brisel), član Balkanske akademije nauka za mineralne tehnologije (Istanbul), član Akademije inženjerskih nauka Jugoslavije (Beograd) i član Međunarodne akademije nauka  za ekologiju i zaštitu čoveka i prirode (Sankt Peterburg).  Za svoj rad dobio je veliki broj domaćih i međunarodnih priznanja.  Sa suprugom Dušankom Vuković (1933-2003) ima sina Sinišu (818), a sa suprugom Slobodankom Čolović iz Zenice, rođenom 1938. ima sina Vladimira (819). Živi u Beogradu.

 

 

SINIŠA DUŠANOV (818) rođen 1959. u Zenici. Osmogodišnju i dva razreda srednje škole završio u Beogradu. U Mostaru je maturirao, a potom studirao na Vojnoj vazduhoplovnoj akademiji u Zadru i Puli i diplomirao 1981. godine. Posle jednogodišnjeg staža u Batajnici premešten u Prištinu. Pravio na kompjuteru programe letova i njihovu kontrolu. To je doprinelo da ga 1990. vrate na aerodrom u Batajnici u Vazduhoplovni opitni centar (VOC) kao opitnog pilota gde leti trenutno sve vojne avione i šefa kompjuterskog centra. Koristeći boravak u Beogradu uspeo je da se osposobi i za letenje na nekim civilnim avionima tako da može da leti na pet tipova aviona. Instalirao na Internetu «web site» VOC-a. Nalazi se pred odbranom magistarske teze iz oblasti «Elektronsko poslovanje» na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Sa suprugom Suzanom Kovačević iz Kosovske Mitrovice, rođenom 1963., ima sina Stefana (946) i ćerku Sonju (945).

 

STEFAN SINIŠIN (946) rođen 1993. u Beogradu. 

 

Sonja (945) sa sestrama

SONJA SINIŠINA (945) Rođena 1988. u Nišu. Od 1990. živi u Beogradu. Završila osmogodišnju školu kao odličan đak. Sad ide i drugi razred Filološke gimnazije u Beogradu, smer japanski jezik. Takođe odličan đak. Kao vanškolskom aktivnošću bavi pohađanjem tečajeva za TV voditelje.

 

 

VLADIMIR DUŠANOV (819) rođen 1965. u Beogradu. Osnovnu školu i 3 razreda gimnazije završio u Beogradu, a četvrti u High School, Troy, Nord Carolina, USA, gde je i maturirao. Diplomirao na Rudarsko geološkom fakultetu u Beogradu, 1992. i radio kao asistent na istom fakultetu do 1995, kada je otišao u Kanadu i zaposlio se u Rudniku olova i cinka «Anvil Ranger» Mining Corporation,  Faro, Yukon, (krajnji severzapad Kanade) pomenute firme “Breakwater Resources Ltd”, a 1997. prešao u drugi rudnik olova i cinka, iste kompanije, «Caribou Mine”, Bathurst, New Brunswick, (krajnji severoistok Kanade). Godinu 1999. proveo je kao ekspert Kompanije u Tunisu u rudniku olova i cinka, gde je postigao izvanredne rezultate. Potom je poslat na rad u rudnik olova i cinka «El Mochito» u Hondurasu, vlasništvo iste kompanije iz Kanade, gde i danas radi kao jedan od direktora Rudnika.  Sa suprugom Aleksandrom Marković, rođenom 1966. u Beogradu, ima ćerku Katarinu (947)

 

KATARINA VLADIMIROVA (947) rođena 1995. u sibirskom delu Kanade gde je živela 2 godine. Potom prešla sa roditeljima na Atlansku obalu, gde je živela još 3 godine. Početkom 2000. godine preselili se u topli El Močito u Hondurasu. Na leto 2005. godine dolazi u Beograd da nastavi školovanje na srpskom jeziku.

 

MILIVOJE VLADOV (660) (1923-1924)

 

MILKA VLADOVA (617) (1925-1993) Rođena 1925. (Nova Crvenka, Kula, Vojvodina). Pre Drugog svetskog rata završila osnovnu i srednju domaćinsku školu. U maju 1941. godine sa roditeljima proterana u logor «Jugovićevo» kod Novog sada. Posle nekoliko meseci uspeli da pređu u Hercegovinu, gde je do kraja rata radila kao služavka, a potom se vratila kući u Novu Crvenku. Udala se 1946. god. u Vrbas i zaposlila u tamošnjoj bolnici kao kuvarica i radila do odlaska u penziju. Udata za Lazara Ćirića iz Vrbasa (1922-1998) sa kojim ima sina Rajka i ćerku Rajku.

 

VIDОSAVA JOVOVA (384) (1900-1977) Udata za Nikolu Kozomoru iz Grahova.

 

Sede Spasoje (232) i Đurđa, stoji Risto (393)
SPASOJE ĐUROV (232) sa suprugom Đurđom Stajić imao je 5 sinova: Vidaka (388) Mirka (389) Đorđa (392) Rista (393) Ljuba (390) i 4 ćerke: Maru (386) Vasiliju (387) Stanu (391) i Cviju (394)

 

VIDAK SPASOJEV (388) 

 

MIRKO SPASOJEV (389)

 

ĐORĐO SPASOJEV (392) dve ćerke: Bojanu (620) i Stojanku (621)

 

BOJANA ĐORĐOVA (620) udata za Stipa

 

STOJANKA ĐORĐOVA (621) udata za Baja Lopušinu

 

 

Risto (393) i supruga Milosava
RISTO SPASOJEV
(393) rođen u Nevesinju 1899. godine. Pohađao Srpsku pravoslavnu osnovnu školu u Mostaru gde je i izučio bravarski i kovački zanat. Zatim se seli u Srbiju gde radi kao mašinovođa. Sa suprugom MILOSAVOM, rođenom Ćorić, imao je sina Spasoja (622) i ćerke: Ljiljanu (623) i Sonju (683). Po izbijanju II svetskog rata streljan je 1941. u Kraljevu. Supruga Milosava sa decom Ljiljanom i Spasojem beži u Bosnu i Hercegovinu gde se priključuje partizanima. Milosava oboljeva od tifusa i razdvaja se od dece. U vihoru rata gubi se svaki trag Ljiljani i ne zna joj se grobno mesto. Nakon završetka II svetskog rata, Milosava se vraća u Sombor 1945. godine, a potom i sin Spasoje (622).

 

Spasoje (622) i supruga Danica
SPASOJE RISTOV
(622) (1932-2008) Rođen u Somboru 1932. godine. Diplomirao je na pravnom fakultetu...U Somboru je radio kao sudija do 1974., a zatim prelazi u advokate. Odlikovan je ordenom Republike Srpske... Umro je 2008. godine u Somboru. Sa suprugom Danicom (1937-2001), dev. Karalić, rođenoj 1937. godine u Ivanjskoj (opština Banja Luka), ima ćerku Ljiljanu (822). Danica je kao pravnik ceo radni vek radila u fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

LJILJANA SPASOJEVA (822) rođena 1961. u Somboru. Diplomirala je na pravnom fakultetu u Novom Sadu. Od 1985. godine radi kao sudija opštinskog suda u Somboru, a zatim kao sudija odnosno predsednik Okružnog suda u Somboru sve do 2010. godine kada prelazi u advokate. Udata je za Miloša Vejnovića, lekara specijalistu za plućne bolesti,  sa kojim ima 3 sina: Dušana,rođenog 1981., Nemanju, rođenog 1984., i Vladislava, rođenog 1989. godine.

 

LJILJANA RISTOVA (623) rođena 1937. godine u Somboru.

 

LJUBO SPASOJEV (390)

 

MARA SPASOJEVA (386)

 

VASILIJA SPASOJEVA (387) udata za Jova Bakića

 

STANA SPASOJEVA (391) udata za Rošu

 

CVIJA SPASOJEVA (394)

 

STEVAN ĐUROV (230) (?-1930)

 


NIKOLA ĐUROV
(233) (1860-1926) sa suprugom Stanom Čeklić, koja je preminula na porođaju sa jedanaestim detetom imao je 6 sinova: Vasilija (398) Danila (396) Aleksu (400) Bogdana (397) Blagoja (402) i Branka (403) i 4 ćerke: Aniku (395) Milku (399) Ljubicu (401) i Jelku (404)

 

Dokument, svedočanstvo ustaškog genocida nad Srbima, izložen u Jevrejskim muzeju u Dubrovniku
VASILIJE NIKOLIN (398) (1894-1941) krojač iz Mostara, sa suprugom Radojkom, devojački Kusalo, imа sina Branka (626) i dve ćerke: Smilju (624) i Branku (625). Vlasti Nezavisne države Hrvatske u Mostaru, gde započinje prvi talas ustaškog genocida nad hercegovačkim Srbima, hapse Vasilija i odvode ga u Gospić. Iz Gospića uspeva da pošalje dopisnicu u Mostar. Nalazi se na spisku žrtava Jadovna. 

 

 

BRANKO VASILIJEV (626) (1925-1992) Rođen u Mostaru. Sa suprugom Milicom Balaban (1928-2009). ima ćerku Danijelu (823) i Branku (824)

 

DANIJELA BRANKOVA (823) rođena 1959. Udata za Nenada Golubovića.

 

BRANKA BRANKOVA (824) rođena 1961. Udata za Rajka Mitića.

 

SMILJA VASILIJEVA (624) udata za Đorđa Krnjaića

 

BRANKA VASILIJEVA (625) udata za Vasa Martinovića

 DANILO NIKOLIN (396) (1910-1945) nije se ženio.

 Blagoje (402)-sedi i Aleksa (400)

Aleksa (400) sa suprugom Vasilijom, slikano 1935. u Mostaru
ALEKSA NIKOLIN
(400) sa suprugom Vasilijom Kovačina imao je dva sina: Sretena (627) i Nikolu (628)

 

 

SRETEN ALEKSIN (627) (1934-1990) sa suprugom Divnom Novaković, rođenom 1936., ima sina Aleksandra (825)

 


ALEKSANDAR SRETENOV
(825) rođen 1969. u Mostaru. Sa suprugom Gordanom Stojanović iz Smederevske Palanke, rođenom 1982., ima ćerku Saru (975) i Janu (976). Po zanimanju je el. teh. specijalista za TK mreže u Telekom Srbija. Živi u Smederevskoj Palanci.

 

SARA ALEKSANDROVA (975) rođena 2006.

 

JANA ALEKSANDROVA (976) rođena 2011.

 


Nikola (628) i supruga Rajka
NIKOLA ALEKSIN
(628) (1929-1981) sa suprugom Rajkom Kačar (1931-2003) ima ćerke Draženku (826) i Aleksandru (827)

 

DRAŽENKA NIKOLINA (826) rođena 1957. Udata za Miodraga Kosjerinu.

 

ALEKSANDRA NIKOLINA (827) rođena 1966. Udata za Duška Tadića.

 

BOGDAN NIKOLIN (397) nije se ženio. Živeo je sa sestrom Ljubicom u Sarajevu.

 

 

 

   Blagoje i Marija na vencanju 17.februara 1924.

BLAGOJE NIKOLIN (402) (1901–1987) Rođen u Hercegovini, verovatno u selu Slivlja iz koga je otišao sa 11 godina. Suprugu Mariju, devojački Klaić (1906-1985) rođenu u Novoj Gradiški iz koje se sa porodicom ubrzo preselila u Osijek, upoznao je kao gimnazijalku u Beogradu, gde su se venčali 1924. Marija je bila domaćica a Blagoje je bio zanatlija obućar, zatim je radio kao bankarski činovnik, da bi pred kraj radnog veka imao privatnu firmu u Sloveniji za postavljanje podnih obloga. Imaju ćerku Melaniju (629).

 


MELANIJA BLAGOJEVA
(629) 
rođena u Beogradu 1924., a umrla u Beogradu 1962. Udata za Aleksandra Mikulića, rođenog u Splitu 1925., a preminuo u Beogradu 2008 - pravnik, doktorirao na Sorboni. Suprug Aleksandar je radio kao pravnik u Saveznom javnom tužilaštvu, a zatim kao advokat. Bio je predsednik advokatske komore Beograda. Melanija i Aleksandar imaju dve ćerke Tihanu i Anetu.

 

BRANKO NIKOLIN (403) umro mlad u Austriji. Sahranjen u Sarajevu.

 


Anika (395) sa Mirjanom, Radmilom i Jovankom
ANIKA NIKOLINA
(395) udata za Tomanovića sa kojim ima sinove Ratka i Desimira i ćerke Slobodanku, Makrenu, Radmilu, Mirjanu i Jovanku.

 

MILEVA NIKOLINA (399) živela i umrla u Beogradu. Udata za Novicu Hrnjez sa kojim ima sina Svetozara i ćerke Olgu, Jelenu i Milenu. 

 

LJUBICA NIKOLINA (401) (1905-1985) udata za Dušana Kovačevića sa kojim ima dve ćerke: Desanku, rođenu 1925. u Sarajevu i Ljiljanu (?-1960). Desanka (udata Kojić) član je SANU.

 

JELICA NIKOLINA (404) rođena 1898. Preminula 1914 od stresa kada su mislimani lupali srpske kuće i radnje. Sahranjena u porodičnoj grobnici u Mostaru.

 

GLIGOR STEVANOV (107) supruga: Savić (devojačko)

 

TOŠA STEVANOV (110) sa suprugom Damjanić imao je četiri sina: Lazara (239), Aleksu (237), Marka (234) i Pera (235) i dve ćerke: Vidu (236) i Anđu (238)

 

LAZAR TOŠIN (239) ima sina Draga (414)

 

DRAGO LAZAROV (414) ima ćerku Mariju (641)

 

MARIJA DRAGOVA (641) udata za Radeta Jovanovića.

 

ALEKSA TOŠIN (237) sa suprugom Cvijom Golubović ima sina Jovana (411) i četiri ćerke: Mariju (409), Joku (410), Staku (412) i Jovanu (413)

 

JOVAN ALEKSIN (411) (1890-?) sa suprugom Anicom Nikolić ima šest sinova: Miloša (632), Ranka (634), Vlastimira (630), Rajka (638), Radomira (640) i Branka (636) i pet ćerki: Jovanku (631), Darinku (633), Stevku (635), Milku (637) i Desanku (639)

 

MILOŠ JOVANOV (632) sa suprugom Radojkom Tadić ima tri sina: Cvijetina (833), Dragana (829) i Dragomira (831) i tri ćerke: Mariju (828), Radosavku (830) i Cviju (832)

 

CVIJETIN MILOŠEV (833) rođen 1957. Sa suprugom Ozrenkom Milutinović, rođenom 1956., ima dva sina: Aleksandra (979) i Nebojšu (980) i tri ćerke: Anicu (955) Snežanu (956) i Slađanu (957)

 

ALEKSANDAR CVIJETINOV (979) rođen 1988.

 

NEBOJŠA CVIJETINOV (980) rođen 1993.

 

ANICA CVIJETINOVA (955) rođena 1984. Udata za Dejana Živanovića.

 

SNEŽANA CVIJETINOVA (956) rođena 1979. Udata za Radenka Čuturića.

 

SLAĐANA CVIJETINOVA (957) rođena 1976. Udata za Dalibora Matića.

 

DRAGAN MILOŠEV (829) rođen 1960. sa suprugom Cvijetom Milošević, rođenom 1958., ima dva sina: Dragoljuba (949) i Veroljuba (951) i ćerku Radojku (950)

 

DRAGOLJUB DRAGANOV (949) rođen 1982. Oženjen Slađanom Milošević.

 

VEROLJUB DRAGANOV (951) rođen 1985. u Zvorniku. profesionalni fudbaler,
Nastupao je za reprezentaciju Švajcarske u svim selekcijama. Fudbalski savez Srbije i Crne gore pozivao ga je u reprezentaciju. Oženjen je ??? i ima troje dece ???

 

RADOJKA DRAGANOVA (950) rođena 1994.

 

DRAGOMIR MILOŠEV (831) rođen 1962. Sa suprugom Mitrom Gligorević ima dva sina: Mladena (952) i Miloša (954) i ćerku Mariju (953)

 

MLADEN DRAGOMIROV (952) rođen 1985. Sa suprugom Maricom Grabovica ima sina Nikolu (1016)

 

NIKOLA MLADENOV (1016)

 

MILOŠ DRAGOMIROV (954) rođen 1992.

 

MARIJA DRAGOMIROVA (953) rođena 1988. Udata za Milana Bunijevca.

 

MARIJA MILOŠEVA (838) rođena 1952. Udata za Neđa Milutinovića.

 

RADOSAVKA MILOŠEVA (830) rođena 1953. Udata za Cvijetina Sarića.

 

CVIJA MILOŠEVA (832) rođena 1955. Udata za Miloša Kukolja.

 

RANKO JOVANOV (634) rođen 1935. Sa suprugom Dragicom Paraklis ima sina Jezdimira (836) i dve ćerke: Jelenu (834) i Jadranku (835)

 

JEZDIMIR RANKOV (836) (1955-2011). Sa suprugom Milkom Božić, rođenom 1955., ima sina Dragišu (981) i dve ćerke: Jelenu (958) i Draganu (982)

 

DRAGIŠA JEZDIMIROV (981) rođen 1978.

 

JELENA JEZDIMIROVA (958) rođena 1975. Udata za Velibora Gligorevića.

 

DRAGANA JEZDIMIROVA (982) rođena 1985.

 

JELENA RANKOVA (834) udata za Steva Lekića.

 

JADRANKA RANKOVA (835) udata za Milana Nikolića.

 

VLASTIMIR JOVANOV (630)

 

RAJKO JOVANOV (638) rođen 1934. Sa suprugom Dušankom Riđošić, rođenom 1933., ima dva sina: Milutina (846) i Jovana (844) i tri ćerke: Ljubinku (843) Grozdu (845) i Stojanku (847).

 

MILUTIN RAJKOV (846) rođen 1960. Sa suprugom Darinkom Milutinović, rođenom 1962., ima ćerku Marijanu (960)

 

MARIJANA MILUTINOVA (960) rođena 1985.

 

JOVAN RAJKOV (844) rođen 1963. Sa suprugom Dragicom Gligorević ima sina Bojana (959)

 

BOJAN JOVANOV (959) rođen 1989.

 

LJUBINKA RAJKOVA (843) rođena 1953. Udata za Tomislava Samardžića.

 

GROZDA RAJKOVA (845) rođena 1956. Udata za Dragomira Vlačića.

 

STOJANKA RAJKOVA (847) rođena 1958. Udata za Andriju Despotovića.

 

RADOMIR JOVANOV (640)

 

BRANKO JOVANOV (636) rođen 1930. Sa suprugom Lepojkom Stanišić ima dva sina : Iliju (839) i Nebojšu (841) i četiri ćerke: Savku (837), Stanku (838), Milicu (840) i Danku (842)

 

ILIJA BRANKOV (839) (1958-1980)

 

NEBOJŠA BRANKOV (841) (1956-1993) ima sina Bojana (992)

 

BOJAN NEBOJŠIN (992) rođen 1976. Sa suprugom Mirjanom Marković ima sina Nebojšu (1018) i ćerku Bojanu (1019)

 

NEBOJŠA BOJANOV (1018) rođen 2004. 

 

BOJANA BOJANOVA (1019) rođena 2000.

 

SAVKA BRANKOVA (837) udata za Dragana Đorđevića.

 

STANKA BRANKOVA (838) rođena 1953. Udata za Miloša Graoranova.

 

MILICA BRANKOVA (840) rođena 1960. Udata za Momčilovića.

 

DANKA BRANKOVA (842) rođena 1962.

 

JOVANKA JOVANOVA (631) udata za Brana Miloševića.

 

DARINKA JOVANOVA (633) udata za Slobodana Gligorevića.

 

STEVKA JOVANOVA (635) Udata za Svetozara Zagorca.

 

MILKA JOVANOVA (637)

 

DESANKA JOVANOVA (639)

 

MARIJA ALEKSINA (409) udata za Jovu "Kresana".

 

JOKA ALEKSINA (410) udata za Sava Jasikovca.

 

STAKA ALEKSINA (412) 

 

JOVANA ALEKSINA (413) udata za Pavla Tadića.

 

MARKO TOŠIN (234)

 

PERO TOŠIN (235) četiri ćerke: Krsmanija (405), Ruža (406), Jefa (407) i Višnja (408)

 

KRSMANIJA PEROVA (405) udata za Dika Zagorca.

 

RUŽA PEROVA (406)

 

JEFA PEROVA (407) udata za Jova Pavlovića.

 

VIŠNJA PEROVA (408) udata za Neđa Bojića.

 

VIDA TOŠINA (236)

 

ANĐA TOŠINA (238)

 

KRSTO STEVANOV (109)

 

JOKSIM STEVANOV (111) (1834-1910) sa suprugom Jeremić imai je dva sina: Živka (241) i Rajka (240) i ćerku Višnju (243)

 

ŽIVKO JOKSIMOV (241) (1875-1943) sa suprugom Kosom Pikula ima pet sinova: Obrada (415) Vasilja (422) Jovana (416) Trifka (417) i Sima (420) i četiri ćerke: Milku (418), Milosavu (419), Cviju (421) i Đurđu (423)

 

OBRAD ŽIVKOV (415)

 

VASILJ ŽIVKOV (422) (1921-1992) sa suprugom Stojom Damjanac ima sina Miloslava (653) i dve ćerke: Milijanu (654) i Draginju (652)

 

MILOSLAV VASILJEV (653) rođen 1954. Sa suprugom Dušankom Zrnić iz Drežnice (Ogulin,Hrvatska), rođenom 1960., ima dve ćerke: Bojanu (854) i Milicu (855)

 


BOJANA MILOSLAVOVA
(854) rođena 1990. u Beogradu. Diplomirani pravnik, trenutno zaposlena u Surčinu.

 


MILICA MILOSLAVOVA
(855) rođena 1992. u Beogradu. Student Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 

 

MILIJANA VASILJEVA (654) rođena 1957. Udata za Đura Zorića iz Bihaća.

 

DRAGINJA VASILJEVA (652) rođena 1952. Udata za Nedeljka Goveradicu iz Jezera.

 

JOVAN ŽIVKOV (416)

 

TRIFKO ŽIVKOV (417)

 

SIMO ŽIVKOV (420) ima tri sina: Gojka (647), Đorđa (648) i Rajka (651) i pet ćerki: Spaseniju (642) Stanu (643) Đurđu (649) Petru (644) i  Višnju (650)

 

GOJKO SIMOV (647) rođen 1951.

 

ĐORĐO SIMOV (648) rođen 1954. Sa suprugom Nevenkom Golijanin ima sina Stevana (849) i ćerku Snežanu (848)

 

STEVAN ĐORĐOV (849) rođen 1989.

 

SNEŽANA ĐORĐOVA (848)

 

RAJKO SIMOV (651) rođen 1957. Sa suprugom Sarom Čalijom ima sina Nikolu (851) i dve ćerke: Mirjanu (852) i Gordanu (853)

 

NIKOLA RAJKOV (851) rođen 1980.

 

MIRJANA RAJKOVA (852) rođena 1986. Ima sina Sergeja (974)

 

SERGEJ MIRJANIN (974) rođen 2008 ???

 

GORDANA RAJKOVA (853) rođena 1984. 

 

SPASENIJA SIMOVA (642) rođena 1946. Udata za Milana Dodera.

 

STANA SIMOVA (643) rođena 1948. Udata za Mitra Kovačevića.

 

ĐURĐA SIMOVA (649) rođena 1952. Udata za Boža Zirojevića.

 

PETRA SIMOVA (644) rođena 1943. Udata za Milenka Govedaricu.

 

VIŠNJA SIMOVA (650) rođena 1962. Udata za Svetka Radovanovića. Živi u Švedskoj. 

 

MILKA ŽIVKOVA (418) (1912-1979) udata za Stevana Radovića.

 

MILOSAVA ŽIVKOVA (419) udata za Jefta Golubovića.

 

CVIJA ŽIVKOVA (421) 

 

ĐURĐA ŽIVKOVA (423)

 

RAJKO JOKSIMOV (240)

 

VIŠNJA JOKSIMOVA (243)

 

SAVA STEVANOV (112) sa suprugom Sarom Vuković ima tri sina: Milana (242), Iliju (245) i Sava (247) i dve ćerke: Jelku (244) i Anku (246)

 

MILAN SAVIN (242) (?-1941)

 

ILIJA SAVIN (245) sa suprugom Draginjom Gnjatic ima dva sina: Rajka (424) i Stevana (426) i ćerku Rajku (425)

 

RAJKO ILIJIN (424) ima sina Milana (655)

 

MILAN RAJKOV (655) ima sina Rajka (863)

 

RAJKO MILANOV (863)

 

STEVAN ILIJIN (426) ima sina Miloša (656)

 

MILOŠ STEVANOV (656)

 

RAJKA ILIJINA (425)

 


Savo (247) i supruga Olga
SAVO SAVIN
(247) (1886-1962) Rodio se u Nevesinju. Medicinski fakultet završio u Beču. U Sarajevu radio kao primarijus, specijalista ginekolog i hirurg u bolnici Koševo. Sa suprugom Olgom (1903-1979),devojački Jovanović, iz Tuzle, ima ćerku Jelenku (427)

 


JELENKA SAVINA
(427) (1928-2005) Rođena u Sarajevu. Radni vek provela je radeći u projektim biroima građevinskih preduzeća u Sarajevu i Beogradu gde je isprojektovala veliki broj stambenih i drugih objekata, među kojima i Spomen-bolnicu u Foči koju su otvorili predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito i predsednik Egipta Gamal Abdel Naser, a gde su danas smešteni medicinski i stomatološki fakultet. Udata za Milorada Deretića rođenog 1928. u Raptima kod Trebinja sa kojim ima ćerku Dr. Tatjanu. Ing.arh.Jelenka je umrla 2005. godine i sahranjena je na Novom groblju u Beogradu.

 

JELKA SAVINA (244) udata za Slijepčevića.

 

ANKA SAVINA (246) (?-1982)

 

LUKA STEVANOV (113) ima dva sina: Rista (251) i Draga (248) i pet ćerki: Joku (249), Staku (250), Maru (252), Gošu (253) i Vasiliju (254)

 

RISTO LUKIN (251) ima dva sina: Đorđa (428) i Radeta (430) i ćerku Sofiju (429)

 

ĐORĐO RISTOV (428)

 

RADE RISTOV (430)

 

SOFIJA RISTOVA (429)

 

DRAGO LUKIN (248)

 

JOKA LUKINA (249) udata za Rajačića.

 

STAKA LUKINA (250) udata za Lazarevića.

 

MARA LUKINA (252) udata za Katića.

 

GOŠA LUKINA (253) udata za Prpića.

 

VASILIJA LUKINA (254) udata za Olušića.

 

 

Mole se svi rodjaci da informacije o sebi, svojim precima i potomcima dostave na adresu navedenu na stranici "Kontakt".